Här övar värnpliktiga försvar mot drönare till sjöss

Bekämpning av drönare, flyg och ubåt står på programmet under de värnpliktigas slutövning på Fjärde sjöstridsflottiljen.
– Det är tråkigt att vi ska mucka nu, nu när vi värnpliktiga precis kommit in i gänget ombord, säger Eric, värnpliktig vapentekniker på HMS Helsingborg.

Luften på signalbryggdäck på Visbykorvetten pumpar i takt med de tunga kulsprutorna. Vattnet runt målen på båda sidor om fartyget slungas upp där kulorna träffar vattenytan bakom flaggorna.
Luften på signalbryggdäck på Visbykorvetten pumpar i takt med de tunga kulsprutorna. Vattnet runt målen på båda sidor om fartyget slungas upp där kulorna träffar vattenytan bakom flaggorna.
Luften på signalbryggdäck på Visbykorvetten pumpar i takt med de tunga kulsprutorna. Vattnet runt målen på båda sidor om fartyget slungas upp där kulorna träffar vattenytan bakom flaggorna. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

"Klart skepp, klart skepp. Ställning till närförsvar.” 

Vaktchefens röst sprakar i det interna högtalarsystemet ombord Visbykorvetten HMS Helsingborg. Några minuter senare är signalbryggdäck är packat med folk. Åtta värnpliktiga och anställda samsas på den lilla ytan akter om bryggan, grupperade kring två tunga kulsprutor. De bär flamskydd, kroppskydd och dubbla hörselskydd, dels öronproppar, och dels hörselkåpor. 

Närskyddsofficerens hörselkåpor har inbyggda hörlurar och mikrofon, genom vilka han kan kommunicera med fartygets olika funktioner, som stridsledning, manövrering och maskin. 

”Eldtillstånd mot mål som identifierats som fientliga.”

Rösten hörs klart och tydligt genom öronpropparna. Det är vaktchefen som ger närförsvarsofficern eldtillstånd på fartygets inre kommunikationssystem. Solen står högt på himlen den andra dagen av Fjärde sjöstridsflottiljens slutövning för de värnpliktiga. I Stockholms södra skärgård har systerfartyget HMS Härnösand precis placerat ut två mål, lättprickar med röda flaggor. Korvetterna ska öva närförsvar och de röda flaggorna simulerar angripande ytgående drönare. 

Bekämpning av drönare, flyg, ubåt står på programmet under de värnpliktigas slutövning på Fjärde sjöstridsflottiljen.
Skyttarna har fri eldgivning tills de upplever att de nått den effekt de har blivit kommenderade att uppnå. Trots samlade träffbilder i målet viker flaggorna inte ner sig, så skyttarna fortsätter att skjuta tills ammunitionen är slut på bandet. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Bekämpa mål

Fartyget glider snabbt genom det djupblå vattnet. Vinden skummar topparna på svallet. Målen närmar sig, ett par var sida. 

– Följ mål i babord 40, liten motorbåt. 

Närförsvarsofficern leder in skyttarna på mål genom att peka och skrika. Rösten ska bära genom vinden och dubbla hörselskydd. Nästa order kommer snart därpå: 

– Bekämpa mål.

Luften på signalbryggdäck pumpar i takt med de tunga kulsprutorna. Vattnet runt målen på båda sidor om fartyget slungas upp där kulorna träffar vattenytan bakom flaggorna. När kulspruteskyttarna slutar skjuta för att ladda om eller byta pipa ger värnpliktiga AK5-skyttar täckande eld för att verka nedhållande mot angriparen. 

– Det är mer på riktigt och mer action nu under slutövningen än tidigare. Det är mer grejer som händer samtidigt och mer verklighetstroget med tung kulspruta och täckande eld från AK5 under gång, istället för att som tidigare ligga och skjuta på ett stillastående mål, säger Eric, värnpliktig vapentekniker på HMS Helsingborg. 

När kulspruteskyttarna slutar skjuta för att ladda om eller byta pipa ger värnpliktiga AK5-skyttar täckande eld.
När kulspruteskyttarna slutar skjuta för att ladda om eller byta pipa ger värnpliktiga AK5-skyttar täckande eld.
När kulspruteskyttarna slutar skjuta för att ladda om eller byta pipa ger värnpliktiga AK5-skyttar täckande eld. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
”Klart skepp, klart skepp. Ställning till närförsvar.” Vaktchefens röst sprakar i det interna högtalarsystemet ombord Visbykorvetten HMS Helsingborg. För skyttarna innebär det på med flamskydd, kroppskydd och dubbla hörselskydd för att bemanna de tunga kulsprutorna och automatkarbiner.
”Klart skepp, klart skepp. Ställning till närförsvar.” Vaktchefens röst sprakar i det interna högtalarsystemet ombord Visbykorvetten HMS Helsingborg. För skyttarna innebär det på med flamskydd, kroppskydd och dubbla hörselskydd för att bemanna de tunga kulsprutorna och automatkarbiner. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Skyttarna har fri eldgivning tills de upplever att de nått den effekt de har blivit kommenderade att uppnå. Trots samlade träffbilder i målet viker flaggorna inte ner sig, så skyttarna fortsätter att skjuta tills ammunitionen är slut på bandet.
Skyttarna har fri eldgivning tills de upplever att de nått den effekt de har blivit kommenderade att uppnå. Trots samlade träffbilder i målet viker flaggorna inte ner sig, så skyttarna fortsätter att skjuta tills ammunitionen är slut på bandet. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Krigsplaceringsbara och anställningsbara

Skyttarna har fri eldgivning tills de upplever att de nått den effekt de har blivit kommenderade att uppnå. Trots samlade träffbilder i målet viker flaggorna inte ner sig, så skyttarna fortsätter att skjuta tills ammunitionen är slut på bandet. 

– Det är tråkigt att vi ska mucka nu, nu när vi värnpliktiga precis kommit in i gänget ombord. Förbandspraktiken har varit extremt lärorik, man börjar fatta nu varför vi gjorde vissa saker i skolan. Till exempel när var vi tvungna att byta en felande kabel till sjöss för några veckor sedan, så nu fattar jag varför vi övade så mycket på att skala, trycka fast och löda kablar under elkursen på Sjöstridsskolan, säger Eric. 

Om några dagar är övningen slut och därmed är de värnpliktigas förbandspraktik över. En förbandspraktik som förhoppningvis bidragit till att de värnpliktiga efter muck, är krigsplaceringsbara i Försvarsmakten samt även anställningsbara vid Fjärde sjöstridsflottiljen.