Operation Aspides – attacker avvärjda

Fartygen i operation Aspides fortsätter att skydda civila handelsfartyg i Röda havet mot attacker från huthirebellerna. Hittills har man skjutit ner både fientliga drönare och ballistiska missiler.

Raket
Raket
Fransk helikopter sköt ner en attackdrönare avfyrad av houthirebeller i Röda havet. Foto: EU
Jagare
Den tyska jagaren FSG Hessen förstörde en obemannad sjögående enhet. Foto: Jule Peltzer/Tysklands försvarsmakt
VLS avfyrning
Den franska jagaren Alsace avfyrar en robot i samband med att tre ballistiska robotar sköts ner, dessa avfyrades från områden huthirebellerna i Jemen kontrollerar. Foto: EU

Den 13 mars runt klockan 0500-0600 (Djibouti-tid) öppnade den grekiska fregatten Hydra eld med sina kanoner mot två obemannade flygfarkoster, UAV:er, då de hotade den civila sjöfarten.

På morgonen 20 mars upptäckte en fransk fregatt en fientlig attackdrönare från huthirebellerna som hotade den civila sjöfarten. En helikopter, som tillhör fartyget och var ute och patrullerade i området, fick omedelbart order att bekämpa drönaren med sina kulsprutor.

Franska och tyska fartyg

Redan dagen efter var det dags igen. Tidigt på morgonen upptäckte en fransk fregatt tre ballistiska missiler som avfyrats från huthi-kontrollerat område i Jemen - samtliga sköts ner. Något senare samma dag sänkte den tyska fregatten FGS Hessen en obemannad sjögående enhet som också kom från huthi-kontrollerat område i Jemen.

– Attackerna mot civila fartyg är ett allvarligt hot även mot Sverige och behöver motverkas. Bland annat påverkar de svensk import och export. Därför är det viktigt att Sverige är med och bidrar till insatsen, säger Carl-Johan Edström som är chef för operationsledningen i Högkvarteret.

Skydd för civil sjöfart

Den EU-ledda operation Aspides är defensiv och ska skydda civila fartyg i Röda havet mot attacker från bland annat huthirebellerna.

Försvarsmakten har tre stabsofficerare på det operativa högkvarteret i Larissa, Grekland. En stabsofficer är ombord på den italienska styrkechefens ledningsfartyg ute i operationsområdet.