Stockholms amfibieregemente tar över ansvaret för marinhamnen i Härnösand

Ansvaret för den marina infrastrukturen regionaliserades från 1 oktober 2023. Det innebär att Stockholms amfibieregemente ska ta över ansvaret från finska gränsen i norr till Bråviken i söder.

Båtar
Båtar
Stridsbåtschefseleverna utmanas i annan terräng än Stockholms skärgård, här under Höga kustenbron. Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten
KA5:s gamla kaj.
Stockholms amfibieregemente på plats i Marinhamnen i Härnösand.Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten
Stridsbåt
Mellan 1943-1998 fanns Härnösands kustartilleriregemente, KA5, på orten. Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

För Sverige har havet alltid varit viktigt och därmed behovet av en stark marin. Längs Norrlandskusten utgör Marinhamnen i Härnösand en viktig stödjepunkt. Området kring Härnösand och Sundsvall är idealiskt för olika typer av marin utbildning och övning och ska att användas i ökande grad framöver. Det finns ändamålsenliga skjutfält och lämplig infrastruktur för övning av både amfibie- och marina basförband.

Med de här möjligheterna kopplat till ett svenskt Natomedlemskap kan vi ge och ta emot stöd till kommande allierade.

Adam Camél, överste

Viktigt inför Natomedlemskapet

Detta öppnar upp möjligheter för att öka försvarskapaciteten och effektiviteten längs Sveriges kustlinje och för att säkerställa att landet kan möta eventuella hot effektivt.
– Jag ser verkligen fram emot ett fördjupat arbete med Norra militärregionen. I Härnösand finns redan förutsättningar för marinens nuvarande och kommande behov. Med de här möjligheterna kopplat till ett svenskt Natomedlemskap kan vi ge och ta emot stöd till kommande allierade, säger överste Adam Camél, regementschef vid Stockholms amfibieregemente.

Överstar
Överste Adam Camél till vänster, överste Lars Karlsson till höger. Foto: malin Källman/Försvarsmakten

Viktig del av Sveriges kust

Tidigare i höst träffades chefen för Norra militärregionen, överste Lars Karlsson och Adam Camél i Härnösand för att diskutera formaliteterna kring övertagandet av hamnen och kustområdet.
– Det har varit en givande diskussion om marinens verksamhet längs
Norrlandskusten. Det är mycket glädjande att marinen utökar sin verksamhet och basering längs den kust som ingår i Norra militärregionens geografiska område. Området är en allt viktigare del av Sveriges kust med hänsyn till bland annat utbyggnaden av hamnarna i Sundsvall och Luleå, säger Lars Karlsson.

Övningar i området

Under hösten har Stockholms amfibieregemente haft utbildningar och övningar för stridsbåtsbesättningar där marinhamnen i Härnösand har varit utgångspunkten. Det är viktigt att lära känna den varierande skärgårdsterrängen längs Sveriges kust. Karaktären längs Norrlandskusten skiljer sig från Stockholms skärgård, där förbandet utgår från.

Båtar
Stockholms amfibieregementes stridsbåtar på väg in i Härnösand. Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten


– När regementet påbörjade övertagandet av marinhamnen i Härnösand såg vi möjligheten att förlägga verksamheten kring Härnösand och chansen att öva i annan terräng än runt Stockholms skärgård, säger sergeant Patrik Ekström, chef för stridsbåtskursen 2023 vid Stockholms amfibieregemente.

Målbilden är att övertagandet av den marina infrastrukturen är klart till sommaren 2024. Verksamheten samordnas med är Fortifikationsverket och Försvarets materielverk och arbetet är full gång.