ÖB: "Situationen med personlig utrustning ska åtgärdas"

Överbefälhavaren lämnar nu besked om vad som görs åt problemen med personlig utrustning i Försvarsmakten.
​– Jag har alldeles nyss haft ett möte med generaldirektören för Försvarets materielverk, FMV, och våra närmaste chefer. Nu kommer vi att vidta både konventionella och extraordinära åtgärder, här och nu, säger Micael Bydén.

ÖB Micael Bydén

Dessa åtgärder kommer att följas upp noggrant av ledningen inom Försvarsmakten och FMV.

– Det här har varit ett känt problemområde under många år, men det är inte orsakerna vi ska fokusera på nu, säger överbefälhavaren.

Han understryker samtidigt att problemen med tillgång på personlig utrustning inte har någon snabb och enkel lösning, men att ledningen för Försvarsmakten och FMV kommer att vidta åtgärder och att fler detaljer kring dessa åtgärder kommer att presenteras inom kort.​