Ytterligare ett steg för gemensam styrketillväxt

– det finsk-svenska försvarssamarbetet stärks på Nordkalotten

Den 2 juni avslutades den finska arméns slutövning Northern Forest. Under närmare två veckor har förband från fem nationer övat tillsammans på Rovajärvi övnings- och skjutfält nordost om Rovaniemi.

Northern Forest 2023
Sveriges enheter på bataljonsnivå, har till huvuddel bestått av heltids- och deltidstjänstgörande soldater ledda av reservofficerare, Foto: David Carr/Försvarsmakten
Två kamoflerade soldater i skogen
Ett steg för gemensam styrketillväxt: Under övningen har det finsk-svenska försvarssamarbetet tillämpats på alla nivåer, från högre stab till soldatnivå. Foto: Försvarsmakten
Stridsfordon i skogen
Tummen upp för FISE: Chefen för den finska armékåren, brigadgeneral Manu Tuominen, gör tummen upp till svensk personal i ett stridsfordon 90. Foto: Försvarsmakten
Samling av soldater i skogen
Arméchefen Karl Engelbrektson i samtal med svenska soldater. Foto: Försvarsmakten
Finska och svenska soldater
Under övningen har det finsk-svenska försvarssamarbetet tillämpats på alla nivåer, från högre stab till soldatnivå. Foto: Försvarsmakten
Tre stridsberedda soldater i skogen
Sveriges reducerade brigadstridsgrupp har lytt under den finska armékåren och löst stridsuppgifter med pansarskyttefordon, stridsvagnar och spaningsförband ur I 19. Foto: Försvarsmakten
Sjukvårdspersonal,patient, tält
Under övningen har en kirurgitropp från Försvarsmedicincentrum deltagit, här syns svensk sjukvårdpersonal ta hand om ”skadad” finsk soldat. Foto: Försvarsmakten
Stridsvagn i skogen
Svensk stridsvagn 122 under framryckning på Rovajärvi övnings- och skjutfält. Foto: Försvarsmakten
Tre befäl pratar med varandra i ett tält
”Våra enheter på bataljonsnivå, som till huvuddel bestått av heltids- och deltidstjänstgörande soldater ledda av reservofficerare, har också imponerat under övningen. Inte minst utifrån sin förmåga till anpassning vid uppkomna situationer” sa chefen för Norrbottens regemente, överste Nils Johansson vid sitt besök under övningen. Foto: Försvarsmakten
Soldater tittar på karta på marken
Under övningen har det finsk-svenska försvarssamarbetet tillämpats på alla nivåer, från högre stab till soldatnivå. Foto: Försvarsmakten
Arméchefen intervjuas
Den svenske arméchefen Karl Engelbrektson intervjuas av Reuters under övningens mediadag. Foto: Försvarsmakten

– Det har varit mycket värdefullt för oss att delta i den här övningen, vi fortsätter det goda samarbetet med Finland och det förbereder oss väl för att komma in i Nato, säger den svenske arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson.

För Sveriges del inleddes övningen redan på hemmaplan i mitten av maj med förberedelser som inryckning, mobilisering och transport till övningsområdet.

Sverige har bidragit med en reducerad brigadstridsgrupp som i huvudsak bestått av reservofficerare, pliktinkallad personal samt heltid- och deltidstjänstgörande soldater och officerare. En mindre del värnpliktiga har också deltagit i övningen.


– Det är mycket värdefullt att vi har tidvis tjänstgörande soldater och reservofficerare som ställer upp när vi ska öva, jag tackar särskilt dem för deras engagemang, säger Karl Engelbrektson.

I den svenska styrkan har även ett underhållskompani från Göta trängregemente, en kirurgitropp från Försvarmedicincentrum och ett sammansatt lednings- och sambandskompani bestående av personal från I 19, P 7, P 4 och LedR ingått. A 8 har deltagit med en spelgrupp för indirekt eld och i övrigt har personal ingått i stödjande enheter och övningsledning från FMTS, FMLOG och MSS.

Alla funktioner, på operativ och taktisk nivå

I övningsterrängen på Rovajärvi övnings- och skjutfält har striderna pågått under sex dygn. Sveriges reducerade brigadstridsgrupp har lytt under den finska armékåren och löst stridsuppgifter med pansarskyttefordon, stridsvagnar och spaningsförband ur I 19.

Under övningen har det finsk-svenska försvarssamarbetet tillämpats på alla nivåer, från högre stab till soldatnivå.


– Vi tar stora steg framåt i utvecklingen av vårt samarbete med Finland. Nu klarar vi att öva med alla ingående funktioner på en högre operativ och taktisk nivå, det är mycket värdefullt och det förbereder oss väl för att bli medlemmar i Nato, avslutar generalmajor Engelbrektson.

Northern forest 2023

Inom ramen för det finsk-svenska försvarssamarbetet har Sverige bjudits in att delta i övningen Northern Forest 2023. Övningen är den finska arméns slutövning, tillika krigsförbandsövning, och genomförs under veckorna 20-22 i området på och runt Rovajärvi övnings- och skjutfält.

I övningen deltar förutom finska och svenska förband även förband från Norge, Storbritannien och USA.

Läs mer om övningen