Första samövningen med finska luftvärnet i modern tid

”Tillsammans” är ett av de primära ledorden under Aurora 2023. Svenska förband ska öka sin förmåga att öva ihop med utländska förband och för första gången övar svenska och finska luftvärnsförband tillsammans på svensk mark, vilket inte skett i modern tid.

En finsk och en svensk soldat håller om varandra.
En finsk och en svensk soldat håller om varandra.
Svenska och finska luftvärnsförband övar tillsammans för första gången. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Ett visst utbyte av information och besök har skett under årens lopp, men aldrig att svenska och finska förband övat under samma ledning från flygtaktisk chef i Sverige. För ett antal år sedan deltog svenska radarenheter i en av de finska slutövningarna för värnpliktiga men finska luftvärnsenheter har inte beträtt svensk mark tidigare.

– Signalen vi vill sända är att vi ska lära känna varandra bättre genom att öva tillsammans och därmed förstå egna styrkor och svagheter, men även våra vänners styrkor från andra länder, säger övningsledaren för Aurora 2023, brigadgeneral Stefan Andersson.

Han får medhåll av överste Kari Pietiläinen, Huvudstabens utbildningschef i finska armén:
– Vi liksom ni arbetar med att införa Natos koncept för integrerat luft- och robotförsvar, Integrated Air and Missile Defence (IAMD). I och med denna utveckling har vi mycket gemensamt och vi behöver öva mer tillsammans .

Finska trupper anländer till Oskarshamn för vidare transport till södra Sverige. 

Aurora 23 genomförs från den 17 april till den 15 maj 2023 och är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor deltar i övningen.
Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige är delaktiga men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland det är som mest aktivitet under övningen.
Ett flertal nationer och myndigheter kommer att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23. På så sätt ökar vi den svenska totalförsvarsförmågan.
Tillsammans med militära förband från våra partnerländer, bygger vi säkerhet samtidigt som vi ökar den svenska operativa förmågan.
Deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.
I går besökte chefen för Försvarsmaktens operationsledning, generallöjtnant Carl-Johan Edström, Oskarshamn tillsammans med sin finske motsvarighet generalmajor Kari Nisula. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten


Fins
k bataljon ansluter till Sverige 

Samtidigt rullar en finsk pansarskyttebataljon från Björneborgsbrigaden ur den inhyrda passagerarfärjan i Oskarshamns hamn under tisdagsförmiddagen, övervakade av chefen för Försvarsmaktens operationsledning, Carl-Johan Edström, tillsammans med sin finska motsvarighet generalmajor Kari Nisula. 

– Den finska bataljonen har eskorterats hit av svenska marina enheter och det är historiskt av den anledningen att det aldrig har gjorts i den här storleken tidigare, säger Carl-Johan Edström.
De finska soldaterna ska nu ansluta till den svenska armén och underställs svensk ledning.