19 april är Uniform på jobbet-dagen

Det är en dag när aktiva inom Hemvärnet, som vill och kan, bär uniform på sin civila arbetsplats. Syftet är att synliggöra Hemvärnet, belysa allt frivilligt engagemang och lyfta Hemvärnets roll.

Uniform på jobbet-dagen
Uniform på jobbet-dagen
Uniform på jobbet-dagen genomförs årligen onsdag vecka 16, i år är det den 19 april. Foto: Försvarsmakten
uniform på jobbet-dagen
Hemvärnssoldater har civila arbeten som de lämnar någon eller några veckor per år. Foto: Försvarsmakten

Hemvärnet är en del av Försvarsmakten vars uppgift är att verka över hela konfliktskalan – från insatser i fred och i kris till väpnad strid i krig. Hemvärnssoldater har civila arbeten som de lämnar någon eller några veckor per år för att vara en viktig del av Sveriges försvar.

– Uniform på jobbet-dagen är ett bra tillfälle att synliggöra den försvarsvilja och folkförankring som finns i samhället. I dessa tider är det viktigare än någonsin, säger rikshemvärnschefen Laura Swaan Wrede.

Uniform på jobbet-dagen genomförs årligen onsdag vecka 16, i år är det den 19 april. Det innebär att du under dagen kanske möter personer i Försvarsmaktens uniform på din arbetsplats eller i ditt flöde på sociala medier under hashtagen #uniformpåjobbetdagen.

Vem kan bära uniform på uniform på jobbet-dagen?

Uniform på jobbet-dagen är ett frivilligt åtagande för hemvärnssoldater att bära uniform på sin civila arbetsplats efter att ha fått tillstånd från sin arbetsgivare.