Sveriges insats i Mali avslutades med flagghalning

Under veckan halades den svenska flaggan på såväl Camp Estelle i Gao som på Camp Midgård i Bamako. Detta är en milstolpe i hemtagningen av den svenska styrkan med tillhörande materiel och snart har samtliga delar av det svenska förbandsbidraget i Mali avvecklats. Hemrotation av Mali 17 har inletts samtidigt som de sista flygtransporterna och avslutande överlämningar av camper samt materiel till FN slutförs.

Svenska flaggan rullas ihop av soldat i Mali.
Svenska flaggan rullas ihop av soldat i Mali.
Klockan 16.36 den 21 mars 2023 halades flaggan för sista gången i Gao. Därmed avslutades formellt den svenska delen av FN-insatsen Minusma. Foto: Linnea Swedman/Försvarsmakten
Brigadgeneral är med vid flagghalning i Mali
- Jag har fått så mycket beröm för det som ni som tjänstgjort här har åstadkommit genom åren, säger Stefan Andersson, brigadgeneral och tvåfaldig sektorchef. Foto: Linnea Swedman/Försvarsmakten

– Jag är mycket nöjd med det arbete som förbandet genomfört. Avvecklingen har kunnat ske enligt plan tack vara ett hårt arbete och bra samarbete. Nu gäller det att fullfölja uppgiften med samma noggranhet och professionalism intill all materiel och infrastruktur är återställd och samtlig personal hemma i Sverige säger kontingentschefen, överstelöjtnant Martin Johansson.

Även om några veckor återstår så markerar flagghalningen det formella avslutet för det svenska militära bidraget i Mali. Brigadgeneral Stefan Andersson, som tidigare varit chef för MINUSMA Sektor Öst, hade äran att leda ceremonin och ta emot den svenska flaggan för att återföra den till Sverige. Brigadgeneral Andersson tackade i sitt tal alla svenskar som deltagit under den svenska insatsen i Mali, vilken från början planerades att ske under 2-3 år, men i slutändan innefattade 9 år av insats. Sveriges Ambassadör i Mali närvarade vid ceremonin men också andra gäster, bland annat chefen för MTF (Mobile Task Force) som Sverige ingått i under tiden i Gao samt representanter från Tyskland och Storbritannien. Brigadgeneral Andersson tackade särskilt de internationella representanterna för ett mycket gott samarbete och överlämnade en minnessköld från Försvarsmakten.

Överstelöjtnant Johansson summerar dagen genom att konstatera att flagghalningen utgjorde ett värdigt avslut på den svenska insatsen i Mali:

– Genom ceremonin påminns även vi alla som deltagit i insatsen om att vi är och förblir en del i en helhet större än våran enskilda insats. Vi kan känna en stolthet över det vi bidragit med och som utgör en del av såväl Förenta Nationernas viktiga fredsarbete som Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik.