Östersjöns marinchefer samlades på Muskö

Under två dagar har svenska marinen varit värdnation för den årligen återkommande Baltic Commanders Conference (BCC) där den högsta marinledningen från nio Östersjönationer samt Nato möts.

På väg mot Muskö med Stridsbåt.
På väg mot Muskö med Stridsbåt.
På väg mot Muskö med Stridsbåt. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Besökarna på väg ner i Musköberget där Marinstaben sitter. Avstånden är så stora att det är praktiskt att åka tåg.
Besökarna på väg ner i Musköberget där Marinstaben sitter. Avstånden är så stora att det är praktiskt att åka tåg. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

I år var det Sveriges tur att vara värdnation för den årliga konferensen som initierades av Tyskland 2015. Marinchefer och marinförvaltare från nio länder runt Östersjön genomförde seminarier och möten på Muskö örlogsbas.

Konferensen är viktig för att skapa bättre tillit och förståelse för varandra vilket bidrar till stabilitet och säkerhet i vårt närområde. Nytt för i år var att även respektive marinförvaltare deltog, vilket visar betydelsen av specialistofficerens roll som rådgivare och del av respektive marinledning.

Med på konferensen var deltagare från Tyskland, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige och Marcom (Natos maritima ledning).