Militärengelskan drillades på Brigstri 23

Brigadstridsledningsövningen genomfördes i år i ett omvärldsläge som är allvarligare än på länge. Ett faktum som tydligt påverkade övningen.
– Deltagarna har verkligen insett det oroliga omvärldsläget. Man tar uppgiften att utveckla våra förmågor på absolut största allvar, säger brigadgeneral Rickard Johansson, chef Markstridsskolan och tillika chef för 1:a divisionen.

Soldat som läser i solen
Soldat som läser i solen
Brigadstridsledningsövningen genomfördes i terrängen runtom Skövde, Boden och på Gotland. Drygt 900 värnpliktiga, soldater och officerare deltog. Foto: Peter Lundqvist/Försvarsmakten
Personal vid karta
Övningen är i grunden till för de elever som genomför utbildningar vid MSS. Eleverna ska under övningen omsätta de teoretiska studierna i ett verkligt sammanhang. Foto: Karin Kvarnlöf/Försvarsmakten
General och finsk överstelöjtnant
Brigadgeneral Rickard Johansson, chef Markstridsskolan och tillika chef för 1:a divisionen tillsammans med överstelöjtnant Risto Kohonen från Porin prikaati (Björneborgs brigad) . Foto: Peter Lundqvist/Försvarsmakten

Övningen är i grunden till för de elever som genomför utbildningar vid MSS. Eleverna ska under övningen omsätta de teoretiska studierna i ett verkligt sammanhang.
– I tillägg till detta så sätter vi samman ledningsnivåerna från bataljon via brigad i en divisionskontext. På detta sätt får eleverna och övrig personal i staberna en bra bild hur våra system av system används för att lyckas med striden. Denna övning utgör även startskottet på vårens övningsserie för armén som avslutas med övning Aurora 23 och Northern Forest 23, säger Rickard Johansson.

Helikopter
2:a helikopterskvadronen var med på övningen och borrade tillsammans med arméförbanden djupare i vilka uppgifter de kan stödja arméförband med. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Det är inte bara armén som har övat. 2:a helikopterskvadronen var med på övningen och borrade tillsammans med arméförbanden djupare i vilka uppgifter de kan stödja arméförband med. Exempelvis transport av skadade, spaning eller att flytta materiel över områden där markförbanden kan ha svårt att snabbt komma fram på grund av mineringar eller vattendrag.

Under årets övning har vissa förmågor och tjänstegrenar övats med särskild uppmärksamhet, bland annat så har hotet från CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär) varit överhängande över tid i scenariot. Skyddscentrum deltog med värnpliktiga CBRN-befäl i staber för att stödja inom sitt specialområde.
– Deltagande värnpliktiga från SkyddC har utmärkt sig i alla våra staber på ett mycket positivt sätt. Med kunskap och vilja att lösa uppgifter, har dom värnpliktiga verkligen bidragit till utveckling av vår förmåga att hantera händelser med bland annat kemiska stridsmedel, säger Rickard Johansson.

En finsk bataljon har varit underställd 4:e brigaden under övningen vilket inneburit att brigadchefen överste Michael Carlén och hans personal behövt hantera engelska i planering och genomförandet av striden.
– Det blir inte riktigt samma nyanser som när man signalerar på svenska, men det har gått förvånansvärt bra, sammanfattar överste Carlén.

Den finska bataljonchefen delar den svenska brigadchefens syn.
– Det här var ett väldigt bra tillfälle för oss att öva samarbete med den svenska brigaden innan vi gör det på riktigt i övning Aurora 23, där min bataljon kommer vara med, säger överstelöjtnant Risto Kohonen från Porin prikaati (Björneborgs brigad) på engelska.

Nu återstår utvärderingar, uppföljningar och att dra nytta av de lärdomar som övningen gett.
– Brigstri 23 har genomförts på ett mycket bra sätt. Vi har utvecklat oss själva och våra faktiska förmågor om det värsta skulle inträffa. Vi fortsätter framåt mot kommande övningar under våren, sammanfattar divisionschefen Rickard Johansson.