Försvarsmakten bidrar till räddningsinsatsen i Turkiet

Under torsdagen lyfte ett C-17-plan lastat med materiel och personal som ska hjälpa till i de jordbävningsdrabbade områdena i Turkiet. Försvarsmakten skickar specialsökgrupper från Swedec och en styrka från F 17:s flygbasjägarkompani med hundar och hundförare inklusive traumagrupp och mobilt medicinsk team.

hundar och förare
hundar och förare
Försvarsmakten skickar bland annat hundar och hundförare från F 17:s flygbasjägarkompani till Turkiet Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
C-17
C-17-planet lastas inför hjälpinsatsen till de jordbävningsdrabbade områdena i Turkiet. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
specialsökgrupper
Försvarsmakten skickar också specialsökgrupper från Swedec. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
C-17 lyfter
Det militära transportflygplanet av typen C-17 lyfter på väg mot Turkiet. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Efter regeringens beslut att Sverige ska skicka hjälp till Turkiet gavs ett uppdrag till MSB som i sin tur ställde en stödbegäran till Försvarsmakten. Ett militärt transportflygplan lastades raskt med hjälpmateriel och specialutbildad personal från F 17 och Swedec.

Generallöjtnant Carl-Johan Edström, chef för operationsledningen under Försvarsmaktens beredskapsoperation i Göteborgsområdet.
Generallöjtnant Carl-Johan Edström, chef för operationsledningen. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

– Försvarsmakten har unika kompetenser och resurser som kommer att vara ett bra stöd på plats. Vi skickar bland annat hundar som är tränade att med nosen som sensor hitta människor, och personal som är utbildade att söka efter och rädda individer i demolerade byggnader och farliga rasmassor, säger chefen för Försvarsmaktens operationsledning, Carl-Johan Edström.

Försvarsmakten bidrar även med sjukvårdsresurser i form av en lätt traumagrupp med läkare, sjuksköterska och specialistsjukvårdare samt ett mobilt medicinskt team som kan genomföra omhändertagande och livsuppehållande åtgärder på svåråtkomliga platser.

– Flygbasjägarna och sökgrupperna från Swedec är specialister på att söka igenom byggnader och rasmassor och har kunskap att förflytta sig både vertikalt och horisontalt med rep i trånga utrymmen, säger Carl-Johan Edström.