PFAS-fri släckvätska stärker Försvarsmaktens miljöarbete

Under 2023 kommer Försvarsmakten att få nya brand- och räddningsfordon och PFAS-fri släckvätska till flygvapnets verksamhet. Leveransen väntas starta under andra kvartalet 2023. Det är en efterlängtad leverans som kommer att ha både höga teknisk prestanda och samtidigt minska Försvarsmaktens miljöpåverkan.

Släckning
Släckning
Hälso- och miljöperspektivet har vägt tungt i upphandlingen av den nya släckvätskan och de tekniska kraven har varit höga, men nu finns ett ramavtal på en PFAS-fri släckvätska på plats. Foto: Henrik Troedsson/FMV

För snart två år sedan fattade Försvarsmakten beslut om att endast PFAS-fri släckvätska ska användas i de nya brand- och släckningsfordon som snart ska börja levereras till flygvapnet. FMV fick uppdraget i oktober 2021 att genomföra en upphandling av släckvätskan.

– Vi är mycket nöjda med FMV:s arbete och ser fram emot att starta en ny era där flygvapnets räddningsbilar är PFAS-fria utan att vi tummar på räddningsförmågan. Räddningsbilarna kommer inom kort att placeras ut på Försvarsmaktens flygplatser för den skarpa räddningstjänsten, säger central flygplatschef Göran Modig vid Flygstaben.

Flygvapnet har beställt 22 stycken räddningsfordon av typ II, som ska ersätta de befintliga bilarna. I november genomförde FMV leveranskontroll och Factory Acceptance Test på den första bilen, samt utbildning av personal.

– Den stora utmaningen har varit att få ihop flygvapnets kravbild på prestanda kombinerat med en låg risk för människors hälsa och miljön. Vi vill ju inte bara köpa en PFAS-fri släckvätska, utan också undvika att den innehåller kemiska ämnen som är lika illa eller värre än PFAS, säger Tina Branting, miljösamordnare FMV.

Leverans av bilarna till flygvapnet förväntas starta under andra kvartalet 2023. Uppdraget att ta fram en PFAS-fri släckvätska är kopplat direkt till de nya fordonen. Det ska finnas både ramavtal och vätska på plats vid leveransen av bilarna.

– Att öva med den nya vätskan kommer vara viktigt för flygvapnets räddningstjänst. Inte bara för att det taktiska uppträdandet är om än mer viktigt nu, utan även för att det ställs högre krav på kunskap hos enskild räddningspersonal för att optimera släckvätskans potential, säger Dennis Norin, projektingenjör brand- och räddningsmateriel, FMV.

Läs mer på FMV:s webbplats