Högtoxisk nordisk totalförsvarsövning

När den ryske dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter förgiftades i Salisbury 2018 misstänktes Ryssland ligga bakom dådet. En händelse som fick stora säkerhetspolitiska konsekvenser. I början av september övade nordiska CBRN-förband tillsammans med bland andra Polisen just för att stärka förmågan att knyta den typen av attacker till en specifik aktör.

CBRN-spaningsgrupp
CBRN-spaningsgrupp
Svensk CBRN-spaningsgrupp samverkar med en finsk provtagnings-grupp. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten
CBRN-spaningsgrupp
Svensk CBRN-spaningsgrupp dokumenterar ingången till ett illegalt labb. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten
Dansk provtagnings-grupp
Dansk provtagnings-grupp förbereder en provtagning. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten
Dansk provtagningsgrupp genomför provtagning
Dansk provtagningsgrupp genomför provtagning i ett illegalt labb som framställer kemiska vapen. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

Substansen som ligger framför honom är dödlig. Han vet det. Trots att han också vet att hans utrustning skyddar honom stiger pulsen, andningen blir tyngre. Som utbildad CBRN-soldat har han alla förutsättningar att klara uppgiften: säkra prover av det synnerligen farliga ämnet för vidare analys. Men det är första gången han hanterar ett ämne som skulle kunna döda honom.

 Reccex 22 Umeå  cbrn
Dansk CBRN-specialist genomför skarpövning med Novitjok. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

Scenen är hämtad ur en två veckor lång övning vid Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) i Umeå, där ett sjuttiotal personer med så kallad CBRN-kompetens från Finland, Norge och Danmark övade under ledning av svensk polis. Att de är kunniga inom CBRN betyder att de kan hantera händelser av kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär karaktär.

Polisen begärde stöd

Det var första gången som Försvarsmakten använde högtoxiska kemikalier och radiologiska och biologiska ämnen i utbildning av det här slaget. Det var också första gången som militär personal från såväl Sverige som övriga nordiska länder underställdes Polisen i den här typen av övning.

– Scenariot var i korthet att Sverige befann sig i säkerhetspolitisk kris och drabbat av flera attacker med kemiska och biologiska stridsmedel, och även sprängningar. Polisens egna resurser räckte inte till, varför de begärde stöd av Försvarsmakten och enheter från Finland, Norge och Danmark, berättar major Ralph Sandin, biträdande övningsledare.

Det faktum att förbanden arbetade för Polisen ställde ett särskilt krav som en militär normalt inte behöver ta hänsyn till. Nämligen att identifiera och bevara så mycket bevismaterial på brottsplatsen som möjligt. Detta för att man senare skulle kunna fastställa och föra i bevis vem som låg bakom attackerna, att attribuera dem till en aktör.

Utöver Polisen och nordiska CBRN-förband deltog även MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

Nordiska CBRN-förband övar sedan 2009 årligen på gemensamma insatser, som en del av samarbetet i Nordefco (Nordic defence cooperation).