Här lär sig jägarsoldater avancerad sjukvård

Som sjukvårdare i Försvarsmakten behöver du kunna agera under hård press och i utmanande situationer. Du och din grupp utbildas för att omhänderta svårt skadade människor och se till att de överlever. Oavsett om ni är i skogen, i öknen, ombord på en helikopter eller fartyg eller i ett tält.

Skadad i utbildningsövning
Skadad i utbildningsövning
Sjukvårdare i Försvarsmakten behöver du kunna agera under hård press och i utmanande situationer. Foto: Robin S Krûger
Skadad i båt
Vård av skadad i båt under evakuering. Foto: Robin S Krüger
Skadad  i sjukvårdsövning
Vård av skadad i slutövningen av "Sjukvård avancerad" . Foto: Robin S Krüger

Det finns flera olika sjukvårdsutbildningar inom Försvarsmakten. Exempelvis utbildar Göta trängregementes funktionsskola logistik- och motorskolan officerare och specialistofficerare inom sjukvård för hela Försvarsmakten. Sjukvårdsskolan hos Livregementetshusarer, K 3, i Karlsborg utbildar soldater för krävande uppgifter där möjligheten att få stöd från andra enheter är begränsade.

Alla förband ska ha någon typ av sjukvårdsförmåga för att kunna omhänderta skadade. I armén finns en struktur för sjukvården som kallas för sjukvårdskedjan. Den skadade flyttas bakåt, bort från striden, från skadeplatsen till förbandsplatsen som kan vara som ett enklare sjukhus i exempelvis ett tält. När den skadade är i behov av kvalificerad sjukvård är målsättningen att denne kommer till ett sjukhus för mer avancerad sjukvård.

Men det finns förband som inte ingår i brigadstrukturen, som löser uppgifter bakom motståndarens linjer. De kan inte alltid räkna med att brigadens resurser finns tillgängliga utan behöver själva ha en högre sjukvårdsförmåga på alla nivåer.

– Vi har en intensiv utbildningsverksamhet på skolan, säger Kristoffer Fredén, chef på sjukvårdsskolan. Vår jägarsjukvårdskurs är 10 veckor lång. Vi utbildar både värnpliktiga på K 3 och andra anställda soldater, så kallade k-soldater. Vår längsta kurs, sjukvård avancerad, är 22 veckor.

De förband som sjukvårdsskolan utbildar har uppgifter som innebär att förbandet kan befinna sig där det är svårt att få understöd. De behöver kunna klara sig själva under lång tid. Det handlar främst om olika typer av jägarförband. Under utbildningen får eleverna lära sig att vårda skadade under svåra och stressiga förhållanden, med mat- och sömnbrist, i en mängd olika typer av fordon och exempelvis under flygning.

– Utbildningarna är krävande och vi strävar efter att utbildningssituationerna ska vara så lika verkligheten som möjligt – train as you fight. Vi ställer även höga krav på den utrustning som vi utbildar med. Sjukvårdarna behöver kunna bära med sig avancerad utrustning på ett enkelt sätt. Utrustningen ska till exempel vara lätt och ta liten plats, ha lång batteridrift och tåla olika typer av svåra miljöer – men inte till priset av förlust av funktion, säger Kristoffer Fredén.

– Sedan Sveriges insatsbidrag i Afghanistan har våra koncept utvecklats väsentligt och visat sig vara användbara internationellt. Vi bistår med hög medicinsk förmåga så nära skadeplats som möjligt, säger Kristoffer Fredén.