PFAS-förorenat vatten från Karlsborgs flygplats renas i ny anläggning

Försvarsmakten bedömer att det nu finns tekniska lösningar som skulle kunna rena utflödet av PFAS-förorenat vatten utifrån de förutsättningar som råder vid Karlsborgs flygplats. Fortifikationsverket har fått uppdraget att upphandla, hyra och drifta en anläggning som bedöms vara i gång om cirka ett år.

Herculesplan
Herculesplan
Under Luftförsvarsövning 2022 var TP 84 Hercules baserade på Karlsborgs flygplats. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten

Att utreda och förstå spridningsvägar av PFAS är mycket komplicerat och utredningarna tar lång tid att göra. Försvarsmakten följer Naturvårdsverkets metodik för hur arbetet med förorenade områden ska bedrivas, men tills helt nyligen har det saknats kommersiellt tillgängliga metoder att rena så stora ytvattenflöden som i Karlsborg.

Nu gör Försvarsmakten bedömningen att det finns tillgängliga tekniker som skulle kunna fungera för de förutsättningar som råder specifikt i Karlsborg. Därför har en beställning lagts till Fortifikationsverket med uppdrag att upphandla, hyra och drifta en anläggning utifrån de förutsättningar som finns vid Karlsborgs flygplats.

– Det har tagit lång tid att utreda och förstå läget i Karlsborg och att hitta tekniska lösningar som skulle kunna fungera för rening med de stora vattenmängder det handlar om. Därför är vi idag glada att kunna göra bedömningen att det finns tekniker som skulle kunna fungera och att reningsprocessen kan starta, säger Josefine Agerberg, projektsamordnare på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Principen för den typ av anläggning som ska upphandlas är att den ska samla det vatten som rinner från flygplatsområdet i en damm och därefter rena det innan det släpps ut i Kärnebäcken. I stort sett allt vatten från Karlsborgs flygplats går via Kärnebäcken ut i Bottensjön. Tack vare att det inte finns fler större utlopp från flygplatsen skulle en reningsanläggning enligt gjorda beräkningar kunna rena större delen av PFAS-föroreningarna.

– Nu är beställningen lagd och vi ser fram emot att få i gång reningen. Tekniken kommer att behöva trimmas in, men anläggningen kommer direkt att göra stor miljönytta, säger Josefine Agerberg.