Försvarsmakten satsar på höjd säkerhet på kustnära skjutfält

Båtar, kanoter eller andra farkoster som av misstag tar sig in på vatten utanför kustnära skjutfält innebär livsfara för personerna som färdas i dessa. Försvarsmakten har länge varit i behov av ett nytt övervakningssystem för dessa områden. Nu har myndigheten tecknat avtal om att köpa in ett effektivt system från Norge.

Skjutfält
Skjutfält
Stoppskylt in på skjutfält. Ny teknik ska införas på kustnära skjutfält under de närmaste åren. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Skärm
Tillverkarens egen bild av systemet som ger en mycket bättre bild av läget på vattnet utanför det bevakade området. Foto: Komngsvinger group
radar
Systemet används i dag i Norge och i Danmark. Foto: Kongsvinger group

Försvarets materielverk, FMV, köper in ett nytt övervakningssystem för skjutfält med riskområde över vatten. De första installeras i början av 2023 och syftet är att höja säkerheten kring kustnära skjutfält. 

– Det första systemet kommer att etableras på Veckholms skjutfält, strax utanför Enköping, och utgöra provplats för validering av systemet inför fortsatta leveranser, säger Henrik Ljungberg, projektledare Ledningssystemmateriel optroniksystem vid FMV.

Behov sedan många år

Försvarsmakten har sedan länge varit i behov av ett nytt övervakningssystem, över vatten, till skjutfält i kustnära miljöer. Mot den bakgrunden har FMV nu tecknat ramavtal med den norska leverantören Kongsberg om system för fem skjutfält med option på ytterligare tio system. Det system som installeras på Veckholms skjutfält kommer att kartläggas och utvärderas. Lärdomarna kommer att ligga till grund för den fortsatta utbyggnaden.   

Veckholms skjutfält först ut

Prioritetsordningen för övriga system har beslutats av arméstaben och man kommer i ett första skede utrusta i ordningen: Ravlunda, Tofta, Rinkaby, Kabusa och därpå Veckholms Skjutfält. Det nya systemet har likheter med de system som idag används på skjutfält i Norge och Danmark och enligt FMV:s projektledare ger det Försvarsmakten en bra och beprövad teknik.

– Försvarsmakten kan nu påbörja förberedelser för införande av ett modernt övervakningssystem, ett behov som under lång tid varit eftersatt. De nya systemen stödjer Försvarsmaktens tillväxt och utbildningen av våra krigsförband, säger överste Håkan Petersson, chef RPE Ledsyst.

Ett system med flera delar

Systemet består av ett övervakningssystem med bland annat kameror för infrarött ljus och dagsljus samt en radar som ser ut över strand och vatten. Systemet kan läsa av sjötrafik och andra händelser och därmed ge förvarning om något objekt är på väg in i eller befinner sig i avlyst område. I systemet ingår även andra varningssystem såsom PA-anläggning, högtalare, blixtlampor och en kraftfull siren.

Detta innebär att små farkoster som kanoter och vattenskotrar kan upptäckas. Farkoster kan också identifieras vid dimma, mörker och andra väderförhållanden – ett stort steg framåt för säkerheten.