Task Force Takuba avslutad – nu väntar nya utmaningar för specialförbanden

Det svenska truppbidraget till den franskledda specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali avslutades nyligen helt enligt plan. Sverige bidrog med en helikopterburen snabbinsatsstyrka (Quick Reaction Force, QRF) i ett år. Från början av november 2021 till början av mars 2022 hade Task Force Takuba en svensk chef, här kallad överste Peter.

Soldat gör honnör mot två helikoptrar.
Soldat gör honnör mot två helikoptrar.
Chefen för Task Force Takuba, överste Peter gör honnör när de svenska helikoptrarna lämnar Ménaka i Mali för sista gången i mitten av februari 2022. Foto: Försvarsmakten
Flygande helikopter med förnödenheter hängande under.
Det svenska bidraget till Task Force Takuba blev så mycket mer än en snabbinsatsstyrka. Här flygs förnödenheter ut till franska och tjeckiska soldater under en operation. Foto: Etat-major des armées/France
En grupp soldater tittar på en karta.
Multinationalitet. En svensk JTAC stödjer franska specialförband och konventionella förband under en operation. Foto: Etat-major des armées/France
Soldater på rad i öken.
Task Force Takuba hade i uppgift att utbilda, ge råd och följa med delar av den maliska armén, som här under en operation i Liptako-regionen. Sverige har bidragit med en helikopterburen snabbinsatsstyrka. Foto: Etat-major des armées/France

– Sverige har levererat ett bidrag som på många sätt uppfattats som ett föredöme och varit direkt avgörande för Task Force Takubas framgångar. Jag känner att vi verkligen kunnat bidra på ett relevant sätt och varit en partner som kommer att vara efterfrågad även framöver, säger överste Peter, tidigare Task Force Commander.

Task Force Takuba hade i uppgift att stödja, ge råd och följa med den maliska armén i deras kamp mot islamistiska terrorister i Liptako-regionen. Stödet var uppskattat av den maliska armén och tempot var högt - när en specialförbandsenhet (Task Group)  kom in från en operation åkte nästa ut med sitt maliska partnerförband. Den svenska QRF:en stod ständigt i beredskap. Förbanden hamnade i strid i nästan varje operation.

– Strid handlar om liv och död. Då går det inte att tveka för då riskerar den egna personalen att råka illa ut. Men det finns tydliga insatsregler om när våld får användas. Som chef ligger det på mitt ansvar att se till att de reglerna följs och att min personal får de resurser som krävs för att de ska kunna lösa sina uppgifter och komma hem oskadda. Jag är glad över att vi lyckades med det och att vi uppnådde goda resultat under våra operationer, säger överste Peter.

Task Force Takuba bestod av personal från tio europeiska länder, och med sina partnerenheter ur den maliska armén störde man ständigt motståndaren och lyckades driva bort en av de våldsammaste grupperingarna från sitt område, åtminstone tillfälligt.

I mitten av februari 2022 stoppades de gemensamma operationerna. Orsaken var den maliska juntans ovilja att utlysa demokratiska val, och att den valde att samarbeta med det ryska bolaget Wagner Group som skickat legosoldater till Mali.

– Det hade varit orimligt att fortsätta, även om det här innebär att säkerhetsläget försämras för den maliska befolkningen, men det ansvaret vilar helt på juntans axlar, fortsätter överste Peter.

Överste Peters franske efterträdare får alltså inte möjlighet att bygga vidare och utveckla Task Force Takuba. I stället blir hans uppgift att på ett så säkert sätt som möjligt avveckla basen i Ménaka och transportera all personal och materiel ut ur området.

Överste Peter säger att han inte avundas sin efterträdare som måste avveckla och samtidigt lösa stridsuppgifter. Att det blev så här är olyckligt, inte bara för Malis befolkning, utan även för det europeiska samarbetet som fungerade väl både med de maliska förbanden och i de gemensamma operationerna.

– Vi hade börjat göra skillnad. Här har tio nationer arbetet sida vid sida med Frankrike som ramnation. Det är unikt och väldigt utvecklande för den europeiska specialförbandsfamiljen. Det kommer vi ha nytta av i framtiden, säger överste Peter.

För det svenska specialförbandssystemet handlar det nu om att låta personalen få återhämta sig och att se till att materielen snabbt återställs så att specialförbanden kan lösa nya uppgifter, både nationellt och internationellt. Efter Rysslands invasion av Ukraina råder nu ett helt annat säkerhetsläge i Europa än när överste Peter lämnade Sverige i slutet av oktober.

– Det har varit på gränsen till overkligt att från den maliska öknen följa utvecklingen hemmavid. Personalen som kommit hem måste nu snabbt ställa om och vara redo att lösa uppgifter inom totalförsvaret. Erfarenheterna från Mali kommer vi att ha nytta av, inte minst när det handlar om att samarbeta med andra nationer, avslutar överste Peter.

Överste Peter heter i verkligheten något annat. Av säkerhetsskäl har Försvarsmakten valt att inte publicera hans namn.