Ny förbandschef på HvSS

Den 1 januari tillträdde överstelöjtnant Håkan Sigurdsson som tillförordnad skolchef för Hemvärnets stridsskola.

Överstelöjtnant Håkan Sigurdsson och överstelöjtnant Per Magnus Nilsson.
Överstelöjtnant Håkan Sigurdsson och överstelöjtnant Per Magnus Nilsson.
Överstelöjtnant Håkan Sigurdsson och överstelöjtnant Per Magnus Nilsson. Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Sigurdsson tog över efter överstelöjtnant Per Magnus Nilsson som axlat rollen som tillförordnad förbandschef under hösten 2021.

Innan jul tackades Per Magnus Nilsson av HvSS personal innan han tillträdde som chef vid Livgrenadjägargruppen i Linköping.