Han har fokus på det mentala stridsvärdet

Stridsvärde är en benämning för att mäta ett förbands, enhet eller den enskilde soldatens förmåga att prestera och genomföra sina uppgifter. Ofta pratar vi om stridsvärde i ett fysiskt perspektiv. Niklas Utterhall, Livgardets nye regementspastor, har fokus på det mentala stridsvärdet. - Att höja stridsvärdet är min viktigaste uppgift, säger han.

Niklas Utterhall - Livgardets regementspastor
Niklas Utterhall - Livgardets regementspastor
Själavård är till för alla på Livgardet, såväl anställd som värnpliktig. Själavården är en del av Niklas Utterhalls viktigaste arbetsuppgift – att höja stridsvärdet. Foto: Mona Olsson/Försvarsmakten

Efter tio år som präst, främst med allmänna präst- och ledaruppdrag har Niklas haft de flesta befattningarna – utom kyrkoherde. Närmast kommer han från Farsta där han arbetade som distriktschef för Söderledskyrkan med ansvar för dess verksamhet och gudstjänster.

På Livgardet kommer hans huvudsakliga arbetsuppgifter vara att delta i ceremoniella sammanhang så som soldaterinran, korum, vesper och minnesstunder. Han har även hand om viss verksamhet på soldathemmet för Livgardets rekryter. Han är dessutom alltid tillgänglig för det som kallas för själavård. Själavård påminner om att gå till en terapeut men man använder delvis andra metoder. Själavård är till för alla på Livgardet, såväl anställda som värnpliktiga. Själavården är en del av Niklas allra viktigaste arbetsuppgift – att höja stridsvärdet.

– Jag finns tillgänglig för alla på regementet och egentligen med samma mål som alla andra: att höja stridsvärdet på individnivå. En soldat som mår bra blir en bättre soldat. Precis som att stridsvärdet ökar när man har ätit och sovit så ska jag också vara en del i det. Att öka alla individers mentala hälsa, så de kan verka i sina arbeten och utföra sina uppgifter, såväl i krig som fred. Till exempel befinner sig många av de värnpliktiga i en ålder då man funderar mycket över livet, vad man ska jobba med och vad ska man göra. Vänner, familj eller partner bor någon annanstans. Man bär på många tankar på sin fritid. Vi som försvarsmakt har ett stort ansvar över de värnpliktiga och för mig är det lätt att se var min roll kommer in där.

Han fortsätter:

– Som präst har jag absolut tystnadsplikt, vilket kan vara skönt att veta. Mig kan du komma till och veta att allting stannar där, förklarar Niklas.

Niklas pratar också om det sekulära landet Sverige och förtydligar att hans funktion är så mycket mer än vad många tror. För själavård kan alla komma, oavsett trosuppfattning. I sin utbildning har Niklas läst mycket om andra religioner, så han är insatt i och har förståelse för andra konfessioner än den kristna.

– Jag kan nästan alltid erbjuda någonting, det behöver inte vara religiöst. Jag är uppvuxen i samma sekulära värld som alla andra så min förståelse för den kontexten är väldigt naturlig. Vi kommer från samma planet helt enkelt. Det finns religiösa delar som jag betraktar som en tillgång, men det är inget som jag i såna sammanhang påtvingar individen. Man kan komma till mig oavsett trosuppfattning. Min roll här är inte att få andra att tycka och tro som jag, utan att höja människors stridsvärde – oavsett konfession.

Kort om Niklas Utterhall
  • Gjorde värnplikt som soldat och fordonsförare i Strängnäs på dåvarande Södermanlands regemente (P10)
  • Elitgymnast som brutit både armar, ben och nacke – inte samtidigt som tur är
  • Åker skateboard och snowboard
  • Älskar att släktforska. Kommit så långt tillbaka som till 1500-talet, Gustav Vasa är hans anfader
  • Kan grunderna i hebreiska, ett mycket spännande språk, enligt Niklas.