Svenska soldater ur Task Force Takuba i strid – ingen skadad

På onsdagskvällen var svenska soldater ur den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i strid i Mali. Ingen av de svenska soldaterna skadades.

Takuba
Takuba
Task Force Takuba i Mali har varit i strid. Ingen svensk soldat skadades och styrkan har återvänt till sin bas. Foto: Försvarsmakten

Under ett rutinmässigt spaningsuppdrag utsattes en patrull för finkalibrig eld. Inga svenska soldater skadades och samtliga soldater är åter på huvudcampen.

Förutom Task Force Takuba har Sverige engagemang i den FN-ledda Minusma-styrkan samt EU-insatsen EUTM MALI. Ingen av dessa insatser berörs av onsdagskvällens händelser.

Task Force Takuba är en multinationell specialförbandsinsats som leds av Frankrike. Sveriges deltagande tillsammans med andra nationer är ett led i ett långsiktigt engagemang för att på sikt nå en fredlig utveckling i landet. Det svenska bidraget, som är beslutat av Sveriges regering och riksdag, består av en helikopterburen snabbinsatsstyrka och tidigare i insatsen även transportflygplan.