Marinens flytande klassrum

Sjöstridsskolans två skonerter HMS Gladan och HMS Falken har i 75 år utbildat tusentals elever i sjömanskap. Att organisera utbildningen ombord är i normala fall en konst i planering men i och med det senaste årets covid-19-pandemi har besättningarna i det närmaste fått svart bälte i omplanering. Ankomsttider och rutter, besättningarnas hem- och återresor, elevernas på- och avmönstring, bunkring och besök. Hur har det fungerat att bedriva utbildning under rådande omständigheter?

Två fartygschefer ombord på vars en skonert samtalar över religen.
HMS Falkens fartygschef Thomas Falk, till vänster, i samtal med HMS Gladans sekond Karl Beillon och fartygschef Johan Lyckemark. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Kadetter ombord hjälps åt att sätta segel.
Alla elever, oavsett tidigare erfarenhet från sjöliv, delas in i vaktlag som turas om att arbeta, och vila. Tidvis seglar fartyget dygnet runt vilket kräver konstant bemanning på däck, oberoende av väder och vind. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Bild upp mot himlen som visar tre sjömän som klättrar upp i masterna på segelfartyget.
Det finns uppgifter att lösa såväl på som under däck, och även uppe i masterna. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
HMS Falken utan satta segel på väg för motor i Stockholms skärgård.
HMS Gladan och Falken utanför Skeppsholmen, Stockholm. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Fartygschef för HMS Falken, Thomas Falk, är en luttrad sjöofficer och trots utmaningarna menar han att det har fungerat bra. Skonertdivisionen har kunnat bedriva utbildning, om än på ett annat sätt jämfört med tidigare år. Exempelvis ställdes HMS Falkens expedition söderöver 2020/21 in. Tidigt bestämdes också att eleverna inte skulle bo ombord utan utbildningen har istället utgått från hemmahamnar och besättning tillsammans med elever har arbetat både dag- och kvällsskift.
– Trots liten yta ombord och med ständiga byten av elevbesättningar har vi klarat oss från Covid-19. Men 26 elever uppe på däck över längre tid är inte optimalt. Därför har vi använt alla tillgängliga resurser som komplement till Gladan och Falken. Till exempel två mindre motorbåtar för navigationsutbildning, Spjutet och Blixten, Sjöstridsskolans lektionssalar och vår egen verkstad. Analysen är att vi fått till utbildningen mycket bra men att ordinarie besättning har fått slita, säger Thomas Falk.

Rekryteringsverksamhet

Skonertdivisionen har utöver utbildning för yrkesofficerare även ett uppdrag att arbeta med försvarsupplysning och i förlängningen rekrytera intresserade unga svenskar till marinen via värnplikten. Genom samarbeten med Sjövärnskåren och några svenska gymnasieskolor gör ett antal elever varje år praktik ombord, vilket ofta leder till ett intresse för marinen som arbetsgivare.

– Vi ser det som en bra möjlighet att prova på livet till sjöss och tar alla tillfällen vi kan att ta ombord intresserade skolungdomar för att berätta om Försvarsmakten och marinen i synnerhet, säger Thomas Falk.
Genom öppna visningar för allmänheten skapas även tillfällen för intresserade att titta och ställa frågor. Under gångna året har dock de flesta möten skett över relingen med tanke på Covid-19.

Närmaste framtiden

Inför all verksamhet görs en riskanalys, oavsett om man har att ta hänsyn till en pandemi eller ej. Analysen för hösten har gett att HMS Gladan kommer återgå till ordinarie plan och går därför sydvart. Kadetterna på officersprogrammet ska då återta tidigare inställd utbildning och även genomföra avancerad navigationsutbildning med storcirkelberäkningar och astronomisk navigation. 
Första rutten går från Öckerö genom Kielkanalen, Engelska kanalen över Biscayabukten och slutar i La Coruna, Spanien. Hösten och vinterns utbildning genomförs med kadetter i Medelhavet och runt Kanarieöarna.
Under samma period görs en generalöversyn av HMS Falken på Öckerö och i vår sammanstrålar de båda skonerterna i Lübeck som en upptakt till firandet av "Marinen 500 år".

– Blickar jag ännu längre fram kanske det finns en möjlighet för en långresa till mer avlägsna kontinenter än de vi brukar besöka. Vi får väl se om det är möjligt, säger fartygschef Thomas Falk.

 

 

Fakta Gladan och Falken

HMS Gladan och Falken byggdes 1946/47 och har varit verksamma som utbildningsfartyg sedan dess. Skonertdivisionen bedriver i huvudsak utbildning i sjömanskap och navigation och har två fasta besättningar om vardera 12 yrkesofficerare och sjömän. Det finns plats för 26 elever per utbildningsomgång och fartyg. Dessa är allt från gymnasieungdomar, ibland helt utan sjövana eller militär erfarenhet, till sista årets officerskadetter. En elevomgång ombord är oftast tre-fyra veckor lång och då tjänstgör man i vaktskift dygnet runt.