Upphittad sjömina sprängd utanför Härnösand

Under onsdagseftermiddagen hittade en fritidsseglare en drivande sjömina i vattnet utanför Härnösand. Marinens röjdykare var snabbt på plats för att ta hand om minan som oskadliggjordes tidigt på torsdagsmorgonen.

En explosion och kraftig rökutveckling vid vattenyta.
Den upphittade sjöminan sprängs av Försvarsmaktens röjdykare. Foto: Emil Silfverberg/Försvarsmakten
En dykare och en mina ligger på ytan av vatten.
Det hör inte till vanligheterna att en mina ligger vid ytan och driver i havet. Foto: Emil Silfverberg/Försvarsmakten

Det var en svensk så kallad F18-mina som hittades utanför Härnösand under onsdagen. Minan låg ett antal sjömil ut från land och upptäcktes av en fritidsseglare som genast larmade Försvarsmakten. Minan bevakades av Hemvärnet och Kustbevakningen i väntan på marinens röjdykare som är utbildade på att hantera sjöminor och ammunition i vatten. Tidigt på torsdagsmorgonen röjdes minan genom att sprängas på plats.

– Dykarna har dokumenterat minan noggrant och vi behöver göra en vidare analys av underlaget innan vi kan fastställa exakt vilken typ av F18-mina det rör sig om. Vi hanterar alltid upphittad ammunition som skarp till motsatsen är bevisad, därför röjdes minan på plats redan tidigt på morgonen, säger Fredrik Preiholt, chef för 44:e röjdykardivisionen.

Under de båda världskrigen fällde flera nationer minor i Östersjön varav Sverige minerade kusten med cirka 2000-3000 minor. Idag är merparten av minorna röjda eller har sjunkit till botten och utgör inte längre någon fara för allmänheten. 

– Att en mina ligger vid ytan och driver som den i Härnösand är väldigt ovanligt. Det finns ingen anledning att vara orolig för att vistas i svensk skärgård på grund av det här, även om man alltid ska vara uppmärksam när man rör sig på sjön, säger Fredrik Preiholt.

Marinen har detaljerat kartunderlag över de mineringar som fällts i vårt närområde under världskrigen. Platser där minor kan finnas på botten är utmärkta med förbud för undervattensverksamhet som dykning och ankring.
– Så länge minorna ligger orörda och de anvisningar som finns i sjökorten respekteras så är riskerna väldigt små, säger Fredrik Preiholt.

Om du skulle hitta ammunition till sjöss eller på land ska du alltid kontakta Försvarsmakten eller Polisen. Fredrik Preiholt är även tydlig med att belysa vikten av att aldrig vidröra ammunition som upphittats.

– Det finns ingen anledning att pilla på ammunition som ligger ute i naturen, det är en onödig chansning. Kontakta Försvarsmakten så tar utbildad personal hand om det.