Baltops 50 förtöjd vid kaj

Baltops 50 har avslutats och det med gott resultat. HMS Karlstad har tillsammans med en ubåt och personal från Sjöstridsskolan och Marinbasen deltagit i den femtioårsjubilerande marinövningen

Skjutövning med tung kulspruta under Baltops 50
Skjutövning med tung kulspruta under Baltops 50
Skjutövning med tung kulspruta under Baltops 50 Foto: HMS Karlstad/Försvarsmakten
En amerikansk jagare och HMS Karlstad sedda genom den svenska ubåtens periskop.
En amerikansk jagare och HMS Karlstad sedda genom den svenska ubåtens periskop. Foto: 1.ubåtsflottiljen/Försvarsmakten
HMS Karlstad under drift med gasturbin.
HMS Karlstad under drift med gasturbin. Foto: German navy
Både Magnus Åkesson, fartygschef på HMS Karlstad, som divisionschef John Theander är nöjda med hur Baltops utvecklats.
Både Magnus Åkesson, fartygschef på HMS Karlstad, som divisionschef John Theander är nöjda med hur Baltops utvecklats. Foto: HMS Karlstad/Försvarsmakten

Visbykorvetten HMS Karlstad har precis förtöjt i Karlskrona örlogshamn efter 12 dygn på Östersjön Man har ingått i en stridsgrupp med bland annat tyska, amerikanska, italienska och ett finskt fartyg. För fartygschef Magnus Åkesson var det här den sjätte Baltops som han deltagit i och han kan se tillbaka på en övning som utvecklats för varje år och som är riktigt bra och utvecklande för de svenska enheterna.

I juni 2021 deltog HMS Karlstad och en ubåt i den stora marinövningen Baltops. I år var det femtionde gången som övningen genomfördes.
Karlstad hade ett nära samarbete med de tyska fartygen under övningen. Här med korvetten Ludwigshafen am Rhein. Foto: HMS Karlstad/Försvarsmakten

- Baltops omfamnar de flesta områden en övning kan göra. Det finns ett bra och heltäckande bakgrundsscenario, strategisk kommunikation har en framträdande plats och vi får en möjlighet att öva insatsregler i ett internationellt sammanhang.

-  En annan viktig sak med den här typen av lite längre övningar är hur lagkänslan i besättningen byggs. Med många dygn tillsammans svetsas man ihop som besättning och lär känna varandras styrkor och svagheter.

Värdefullt även för ubåtsflottiljen

Första ubåtsflottiljens medverkan i övningen har främst handlat om ubåtsjakt. Det är värdefullt för såväl svensk ubåtsledning som besättning att delta i övningar med internationell ledning. Det ger en väldigt bra måttstock för att se hur vi står oss internationellt vad gäller ubåtsjakt och det ger god utveckling för framför allt sensoroperatörerna.

Att öva i ett internationellt och större sammanhang med komplex hotbild stärker förmågan till samordnade operationer.

Genomförande enligt plan

Övningen har gått att genomföra enligt plan vilket är anmärkningsvärt med tanke på att det inte hållits ett enda fysiskt möte under hela planeringsprocessen. 

- Pandemin har gjort att många moment har strukits ur övningen, inte minst landstigningsövningar. Men det visar ändå på förmågan att lösa uppgifter trots en samhällssituation utöver det normala, säger Anders Axelsson, ansvarig för den svenska övningsplaneringen och genomförandet.

I juni 2021 deltog HMS Karlstad och en ubåt i den stora marinövningen Baltops. I år var det femtionde gången som övningen genomfördes.
Karlstad tillsammans med utländska partners. Foto: German navy

Tillsammans med andra

BALTOPS 50 var den 50: e i ordningen av denna årliga multinationella övning. De 16 NATO-allierade och två partnerländer har medverkat med cirka 40 maritima enheter, 60 flygplan och 4000 personer. Usa och Nato är viktiga samarbetspartners för Sverige och genom att delta i Baltops 50 har marinen utvecklat förmågan att jobba tillsammans med andra,