Anpassat veterandagsfirande på Berga slott

Årets Veterandag hölls i år vid Berga slott på Amfibieregementet och precis som förra året var det ett digitalt evenemang som direktsändes på Försvarsmaktens Youtubekanal. Ceremonin leddes av programledarna Kattis Ahlström och regementsförvaltare Daniel Nybling.

Medaljörerna fick ta emot medalj från Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Kattis Ahlström var tillsammans med Daniel Nybling från Veterancentrum
Kattis Ahlström var tillsammans med Daniel Nybling, från Försvarsmaktens veterancentrum, programledare under direktsändningen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Fältartisten Jill Jonsson uppträder på veterandagen vid Berga slott 2021
Countrystjärnan och fältartisten Jill Johnson var en av de som uppträdde vid Berga slott. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Dragonmusikkåren vid Berga slott på veterandagsfirandet 2021.
Livgardets dragonmusikkår spelade vid Berga slott. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Missing man-formation över Veteranmonumentet Restare, på Djurgården i Stockholm.
Flygvapnet flög över Stockholm i vad som kallas missing man-formation, för att hedra de veteraner som betalat det yttersta priset. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
På plats vid veteranmonumentet på gärdet i Stockholm var bland andra prins Carl Philip, överbefälhavare Micael Bydén, kung Carl Gustaf, tidigare överbefälhavare Sverker Göransson, riksdagens talman Andreas Norlén och försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Kung Carl Gustaf vid veteranmonumentet, Restare, för att hedra de kvinnor och män som gjort insatser för fred och säkerhet. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Veterandagen är Sveriges uppmärksammande av den personal som tjänstgjort internationellt, med eller utan vapen. 

Dagen började med att stupade veteraner hedrades med en överflygning av Jas 39 Gripen i en så kallad missing man-formation och kransnedläggning vid veteranmonumentet på Djurgården. 

Därefter medaljerades personer för sina förtjänstfulla insatser i utlandstjänst, däribland major Max Ulleberg som lett sitt förband i samband med attacken mot Camp Taji i Irak 2020. Sergeant Ann Fernström och korpral William Stålhök tilldelades förtjänstmedalj för att under pressade förhållanden förhandlat med fientlig milis i Timbuktu 2019. Även menige Kjell Jonsson och Kenneth Nyberg fick medalj för sårad i strid för händelser i Gaza 1957 respektive Kongo 1961.

Vid ceremonin på Berga slott hölls tal av talman Andreas Norlén, försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén.

– I dag minns vi och hedrar de som tvingats betala det yttersta priset för sina insatser. De som inte längre är med oss. Vi hedra också dem som skadats och vi hedrar alla dem som kommit hem oskadda, sa Micael Bydén.

Fältartisterna stod för delar av de musikaliska inslagen representerade av Jill Johnson, Petra Wahlgren, Per-Erik Domargård, Martin Ehntorp, Barbro Lindkvist, Oskar Fredriksson och Tomas Boström. Dessutom medverkade Livgardets Dragonmusikkår.

Medaljörer och motiveringar

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd

Major Max Ulleberg, Sollentuna
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för att med stort personligt mod och med hög integritet förtjänstfullt lett förbandet under svåra förhållanden i samband med attacken mot Camp Taji, Irak mars 2020.

Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, i silver

Menig Kjell Jonsson, Alicante
tilldelas Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, i silver, med anledning av striden i Gaza 1957.

Menig Kenneth Nyberg, Vänersborg 
tilldelas Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, i silver, med anledning av striden i Kongo 1961.

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver

Sergeant Ann Fernström, Ockelbo
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, för att med stort personligt mod på ett förtjänstfullt sätt under pressade förhållanden möjliggjort förhandling av en fredlig lösning med en beväpnad och fientlig milis Timbuktu, Mali september 2019.

Korpral William Stålhök, Stockholm
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, för att med stort personligt mod på ett förtjänstfullt sätt under pressade förhållanden möjliggjort förhandling av en fredlig lösning med en beväpnad och fientlig milis Timbuktu, Mali september 2019.

Löjtnant Nils Bergqvist, Sollentuna
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, för sina förtjänstfulla och mångåriga insatser inom bildunderrättelse, fototolkningsförmåga och bildalstrande sensorer att genom sin expertis och outtröttliga strävan gagnat Försvarsmakten i såväl nationella operationer som internationella insatser, Uppsala 2021.

Kommendörkapten Philip Bacchus, Uppsala
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, för sina förtjänstfulla initiativ och avgörande insatser under pandemins inledning genom att utveckla nytt koncept Gloria för provtagning. Till gagn för Försvarsmakten och andra myndigheter under rådande pandemi! Sverige 2020.

Avdelningschef Maritha Küller, Enköping
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, för förtjänstfullt ledarskap och insatser under pressade förhållanden inom logistik och upphandling, vilket varit betydande för att Sverige kunnat öka kapaciteten på materiel och utrustning-  vilket sannolikt har räddat liv och ökat sjukvårdens uthållighet. Till gagn för Försvarsmakten och samhället under rådande pandemi! Sverige 2020.