50 vaccindoser till personal i utlandstjänst

Försvarsmakten och Region Stockholm har träffat en överenskommelse som innebär att myndigheten får möjlighet att vaccinera särskilt utsatta funktioner av sin personal i utlandstjänst via försvarshälsan. Det handlar inledningsvis om ett 50-tal doser och de första doserna levererades fredagen den 7 maj.

soldater samlade runt en karta i ökenmiljö.
Försvarsmakten har fått möjlighet att vaccinera egen personal som tjänstgör utomlands. Foto: Oscar Larsson/Försvarsmakten

Bakgrunden till överenskommelsen är att FN, EU, Nato och övriga organisationer och nationer som Sverige samarbetar med har inkommit med krav eller önskemål om att Försvarsmaktens personal ska vaccineras. Detta för att säkerställa att personal som tjänstgör utomlands ska kunna fullfölja samarbetet och uppgifterna som de är ålagda i uppdraget.

– Försvarsmakten har inte begärt någon förtur, men i en dialog med Region Stockholm har en möjlighet uppstått att få vaccinera den personal som ingår, eller ska ingå, i internationella operationer utomlands, säger generallöjtnant Michael Claesson, Försvarsmaktens insatschef. 

Region Stockholm har inlett vaccinering i fas 4. Doserna som Försvarsmakten kommer att få är endast en liten del av det totala antalet doser som finns.

En beredning pågår för att se om Försvarsmakten kan få tilldelning av ytterligare doser för att kunna vaccinera samtlig personal som tjänstgör utomlands.