Operatörer med kriminalteknik som vapen

De jobbar sida vid sida med skyttesoldater och ammunitionsröjare. Uppdraget: säkra och analysera spår som ökar kunskapen om motståndarna. På Kriminaltekniska säkerhetsunderrättelsetjänsten hittar du några av Försvarsmaktens skarpaste hjärnor.

Tre operatörer från KTSU undersöker en brottsplats.
Inhämtning sker i varierande miljöer med olika förutsättningar. Här inhämtar KTSU-personal information från en nedkämpad motståndare och dennes utrustning under insatsträning. Foto: KTSU Livgardet/Försvarsmakten
Operatörer från KTSU landsätts från helikopter.
Inhämtning kan behöva ske på otillgängliga platser, och det är viktigt att snabbt vara på plats. Foto: KTSU Livgardet/Försvarsmakten
Två operatörer från KTSU undersöker ett föremål.
KTSU-personal undersöker en IED placerad på en flotte som påträffats i närheten av en hamn. På bilden syns även ett antal referensobjekt som patrullen använder vid dokumentation av objektet på flotten. Bomben kommer efter inhämtningen av patrullen att sprängas/destrueras på plats av bombröjande enhet. Foto: KTSU Livgardet/Försvarsmakten
KTSU understödjer insatsen i Mali.
Exploatering under internationell insats där KTSU understödjer Malis säkerhetsstyrkor med utredningsresurser. Många attacker i Mali riktas mot FN och andras logistikresurser. Foto: KTSU Livgardet/Försvarsmakten
En operatör från KTSU undersöker en detonationsgrop.
Operatören söker efter granatrester i en detonationsgrop för att kunna fastställa vilken typ av vapensystem motståndaren har använt. Bilden är tagen våren 2017 under en granatattack mot Camp Nobel i Timbuktu, Mali Foto: KTSU Livgardet/Försvarsmakten

Explosionen fick bilen att lyfta, rotera ett kvarts varv och landa på sidan. Ett moln av vägdamm skymde sikten, men strax kunde operatörerna i gruppen som iakttog scenen ett hundratal meter bort uppfatta situationen och göra en snabb första bedömning av läget. Ingen hade omkommit. Ingen hade skadats. Detta var nämligen en övning på ett fält i Madrid i Spanien, som en del i en Nato-ledd utbildning av så kallade Weapons intelligence teams.

– På svenska kallar vi det Kriminalteknisk säkerhetstjänst, KTSU, och vår roll är att undersöka platser och incidenter som den i inledningen, för att kunna skapa oss en bättre bild av en motståndares förmågor och kapacitet, förklarar Tomas (som inte vill omnämnas med efternamn) på KTSU, som har sitt hemviste på Livgardet i Kungsängen. Förutom de internationella insatserna sker ett stort antal skarpa nationella insatser varje år.

Enheten är ständigt engagerad i internationella insatser och arbetar för närvarande bland annat med skyttekompaniet i Gao, Mali. De deltar i allt från planering av operationer till genomförande.

– Efter exempelvis en explosion av en IED (hemmagjord bomb, reds. anm.) börjar vi genast arbeta på platsen för detonationen. Hur bred är kratern som sprängdes? Hur har sprängladdningen utlösts? Kan vi hitta spår av bomben och annat material? 

All information och alla föremål som samlas in på plats tas med till campen för vidare bearbetning och analys, i ett dammfritt tält med avancerad teknisk utrustning. Slutresultatet blir en ofta tämligen omfattande rapport som skickas till högre chef och berörda förband. 

– Rapporten innehåller både tekniska och taktiska underrättelser från de analyserade fynden samt från fyndplatsen, och ger en förståelse för motståndarens identitet, kapacitet, förmåga och intention, berättar Tomas.

Men gruppen arbetar även i förebyggande syfte. Det kan röra sig om att undersöka platser där motståndares vapen och övrig materiel återfinns, och som efter en analys ökar kunskapen om deras kapacitet och förmågor, som sammantaget kan användas för att skydda egna förband.

– Våra operatörer använder erkända kriminaltekniska metoder för att hitta spår och även utvinna digital information från exempelvis mobiler, datorer och plattor som påträffas.

Utbildning av KTSU-operatörer sker hos Livgardet, men även i vissa delar tillsammans med utländska motsvarande enheter. Tomas berättar vidare att patrullen består av fyra individer med olika spetskompetenser, vapensystem och dess verkan, underrättelseanalys och forensik, exempelvis IT och biometri.