FN-veteraner berättar om mod, rädsla och att göra skillnad

Suez, Kongo, Bosnien och Mali. Fyra länder och fyra svenska FN-insatser porträtteras av Armémuseum i Stockholm i en ny utställning: Basker Blå – på modigt allvar.

På tisdag den 30 mars öppnar den digitala utställningen Basker Blå – på modigt allvar, på Armémuseums sajt.
På tisdag den 30 mars öppnar den digitala utställningen Basker Blå – på modigt allvar, på Armémuseums sajt.
På tisdag den 30 mars öppnar den digitala utställningen Basker Blå – på modigt allvar, på Armémuseums sajt. Foto: Armémuseums arkiv
Fyra veteraner intervjuas kring mod, rädsla, svåra beslut och inte minst de drivkrafter som fick dem att ge sig av till främmande länder.
Fyra veteraner intervjuas kring mod, rädsla, svåra beslut och inte minst de drivkrafter som fick dem att ge sig av till främmande länder. Foto: Armémuseums arkiv

På tisdagen öppnas den digitala utställningen Basker Blå – på modigt allvar, som går att hitta via Armémuseums sajt. Där berättar 16 veteraner från de fyra FN-insatserna Suez, Kongo, Bosnien och Mali. De berättar om mod, rädsla, att göra skillnad och att komma tillbaka från någonting omvälvande.

– Suez var först ut, Kongoinsatsen var så stor, Bosnien så omvälvande och Mali pågår just nu. Vi behövde göra ett urval, men det kan hända att fler insatser kommer att porträtteras längre fram, säger Peter Zander, intendent vid Armémuseum.

Pandemin gör att museet håller stängt, därför föll valet på en digital utställning. De speciella förutsättningarna har också påverkat produktionen.

– Jag har intervjuat fyra personer från var och en av dessa missioner och försökt hitta andra än de som förmedlat sina berättelser tidigare. Jag har gjort ett vanligt journalistiskt referat där jag spelat in intervjuer gjorda efter en frågemall. Svaren har sedan lästs in och bildsatts med bilder ur veteranernas fotoalbum, säger Peter Zander.

Det har resulterat i laddade berättelser kring mod, rädsla, svåra beslut och inte minst de drivkrafter som fick dem att ge sig av till främmande länder.

Många olika aspekter av utlandstjänsten tas upp, positiva som negativa. Veteranerna som kom hem från Suez och Kongo fick inte tillräckligt stöd när de kom hem från utlandsuppdraget.

– Hemma i Sverige gav media ofta en direkt felaktig bild av insatsen. Det skrevs om rasism, superi och överdrivet våld. Inget olämpligt hade skett, men många av Kongoveteranerna valde att inte berätta vad de varit med om. Trots att de gjort något bra för lokalbefolkningen, det här skapade mycket besvikelse, säger Peter Zander.

I samband med insatsen i Bosnien under 1990-talet förbättrades stödet för veteraner. I dag har Försvarsmakten särskild personal som arbetar med att hjälpa veteraner. Försvarsmakten har numera också ett aktivt uppföljningsansvar för veteranernas fysiska och psykiska hälsa.

Armémuseums utställning Basker Blå – på modigt allvar berör också frågan om varför man söker sig till utlandstjänst.

– Vi har också ett program för gymnasieskolan kring utställningen. Det kretsar kring frågan om vilka drivkrafter som finns hos dem som söker sig till utlandstjänst, samt om mod, säger Peter Zander.

Idén till den digitala utställningen kommer från Föreningen de Blå Baskrarna. Armémuseum har även samarbetet med Sveriges Veteranförbund, Fredsarkivet, Miliseum, Konfliktdataprojektet vid Uppsala Universitet och Invidzonen.