Hemvärnet på plats vid norska gränsen

I kampen mot coronaviruset har Försvarsmakten inlett stödinsatsen med att övervaka gränsen mot Norge. Totalt är nu cirka 140 personer insatta vid gränsövergångarna i Värmland och cirka 35 i Dalarna.

Svensk norsk vänskap. Hemvärnssoldater hälsar på varandra vid gränsbyn Flötningen. vid gränsbyn Flötningen.
Svensk-norsk vänskap. Hemvärnssoldater hälsar på varandra vid gränsbyn Flötningen. Foto: Peter Engman/Försvarsmakten
Dalabataljonen upprättar observationsplats vid gränsen.
Dalabataljonen upprättar observationsplats vid gränsen. Foto: Peter Engman/Försvarsmakten
Dalabataljonen gräver plats för värmetält i närheten av gränsen i 23 minusgrader.
Dalabataljonen gräver plats för värmetält i närheten av gränsen i 23 minusgrader. Foto: Peter Engman/Försvarsmakten
Lars Rask från MRM:s stab i samtal med befäl för den norska bevakningsdelen. Foto: Peter Engman/Försvarsmakten
Dalabataljonens chef i samtal med polis vid svensk-norska gränsen. Foto: Peter Engman/Försvarsmakten
Medlem ur MRM:s stab i samtal med befäl för den norska bevakningsdelen. Foto: Peter Engman/Försvarsmakten

Försvarsmakten stödjer polisen med övervakning, dokumentation och rapportering.

– Försvarsmakten har förband och enheter med god lokalkännedom som snabbt kan sättas in där de behövs, säger major Henrik Nordberg, chef för Dalabataljonen. Vi har förmågan och uthållighet att lösa uppgifter i vintermiljö, i områden som saknar infrastruktur.