Försvarsmakten beredd att stödja vården i händelse av tredje våg

Om pandemin går in i en tredje våg står Försvarsmakten redo att stödja sjukvården med sjukvårdsmateriel. Vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg finns 21 IVA-platser, 21 sjukhusplatser och sjukvårdsutrustning, som till exempel ventilatorer, färdiga att använda om Socialstyrelsen skulle begära det, i enlighet med Förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet.

Lastning av sjukvårdsmateriel
Lastning av sjukvårdsmateriel
Försvarsmakten övar på att lasta covid-patient för helikoptertransport. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Lastning av IVA patient
Övning med ambulans med IVA-patient som ska lastas på transportflygplan. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Lastning av sjukvårdsmateriel
Färdigförpackad sjukvårdsmateriel står beredd som kan användas vid begäran av Socialstyrelsen i händelse av en tredje pandemivåg. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Efter det att fältsjukhusen monterats ner i höstas behölls materielen i bruk och packades i sju förpackningar ”batchar”, bestående av tre intensivvårdsplatser, tre sjukhusplatser och tillhörande sjukvårdsmateriel i varje, som nu är i beredskap att användas direkt vid behov.

– Än så länge har den här materielen inte efterfrågats av regionerna, men den finns kvar utifall att läget skulle förändras, säger kommendörkapten Fredrik Utterström på Insatsstaben.

Han tillägger att regionerna än så länge själva lyckats klara av situationen genom att med egna resurser och med hjälp av varandra tillfälligt utöka antalet intensivvårds- och sjukhusplatser.

Försvarsmakten stödjer med flygtransport

Försvarsmakten stödjer sjukvården, främst i regionerna Blekinge och Västra Götaland, med vägambulanser och förare. Det finns även möjlighet att begära hjälp med helikopter- och flygplanstransporter av covid-19-patienter. Helikoptern och flygplanet är utrustad med backup-materiel som ventilatorer och sprutpumpar för att göra patienttransporten så säker som möjligt.

Fältsjukhuset och dess sjukvårdspersonal är inte satta i beredskap, och vid en eventuell order om att det ska tas i bruk kommer det ta ca 14 dagar innan det kan vara på plats.

– Det var därför vi förpackade materielen så här, för att de ska kunna sättas in omedelbart, om vi får in en stödbegäran från Socialstyrelsen, fortsätter Fredrik Utterström.