Moderniserad ubåt stärker försvarsförmågan

HMS Uppland överlämnades igår från Försvarets materielverk till Försvarsmakten efter en omfattande modernisering på Saab Kockums varv. Moderniseringen gör en redan kompetent ubåt redo att möta framtidens krav.

HMS Uppland är åter en del av Försvarsmaktens undervattensförmåga.
HMS Uppland är återigen en del av Försvarsmaktens undervattensförmåga. Foto: Försvarsmakten
Marinchef Ewa Skoog Haslum tillsammans med Chefen för marinmateriel vid Försvarets materielverk, Odd Werin.
Marinchef Ewa Skoog Haslum tillsammans med Chefen för marinmateriel vid Försvarets materielverk, Odd Werin. Foto: Försvarsmakten

Ubåtsvapnet är ett av Försvarsmaktens allra tyngsta och slagkraftigaste verktyg i en kris eller krig. En motståndare vet inte var ubåtarna befinner sig och måste därför anpassa sig till denna osäkerhet. Redan i fredstid är ubåtar en effektiv underrättelseplattform som bidrar till Försvarsmaktens uppfattning om hur läget till sjöss är.

Ett steg närmare Blekingeklassen

HMS Uppland är den andra ubåten i Gotlandsklassen som moderniseras. Den första, HMS Gotland, levererades tidigare i år. Moderniseringen handlar dels om att ersätta system ombord som nått sin tekniska livslängd men också om att tillföra teknik som är samma som de i den kommande ubåten, av Blekingeklass. Detta är något som har flera fördelar. Kommendör Fredrik Lindén är chef för Första ubåtsflottiljen:

– Förutom att göra ubåten mer modern och därmed effektiv så gör det att nästa steg, till Blekingeklassen, blir enklare. Vi kan i god tid lära oss de nya möjligheter som dessa system ger oss och göra tekniksprånget och införandet enklare.

Bland nyheterna finns bättre sensorer, nytt ledningssystem och nytt luftoberoende maskineri. För att möjliggöra uppgraderingen har ubåten under varvsvistelsen delats i två delar och förlängts med två meter. Moderniseringen har gjorts av Saab Kockums tillsammans med Försvarets materielverk.

Flottiljchef Fredrik Lindén till vänster kvitterar mottagandet av HMS Uppland av Anders Järn vid FMV:s Undervattensavdelning
Flottiljchef Fredrik Lindén till vänster kvitterar mottagandet av HMS Uppland av Anders Järn vid FMV:s Undervattensavdelning Foto: Max Eriksson/Försvarsmakten

Ökad marin förmåga

I veckan beslutade riksdagen om Försvarsmaktens förmåga och inriktning för perioden 2021-2025. Där ska bland annat antalet ubåtar öka från fyra till fem. Men redan nu höjs Försvarsmaktens undervattensförmåga i och med leveransen av HMS Uppland.

– En viktig detalj är att uppgraderingen ger ubåtsvapnet en helt ny möjlighet att bidra till den samordnade sjömålstriden mot en angripare som kommer från havet. Detta kan nu görasi nära samverkan med exempelvis ytstridsfartyg, avslutar Fredrik Lindén.