Övning och träning i att leda andra

Över 13 veckor har gått sedan KB-eleverna (kompanibefäl) tog sina första steg in på Skaraborgs regemente och in i den militära världen. De var först ut att på 15 år genomföra 15 månader lång värnplikt och har nu kommit en bra bit på väg.

Ida på sitt stridsfordon 90.
Ida på sitt stridsfordon 90. Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Fredrik Månsson, chef för 42:a pansarbataljon och Stefan Pettersson, chef för andra brigaden.
Fredrik Månsson, chef för 42:a pansarbataljon och Stefan Pettersson, chef för andra brigaden. "När armén skall växa kommer KB-eleverna att utgöra en viktig kärna i krigsförbanden", säger Fredrik Månsson. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Under sina första 13 veckor har KB-eleverna gått igenom grundläggande militär utbildning som alla värnpliktiga inleder med, men de har även fått en grundläggande chefsutbildning som har gett de förutsättningar för fortsatt utbildning till truppförande chefer på plutonsnivå inom bataljonen.

Redan vid mönstringsskedet finns det högre kravprofiler för KB-elever vilket identifierar befälslämplighet från start. Man ser också på hur de mönstrande ställer sig till fortsatt utbildning inom Försvarsmakten vilket ger ett bra rekryteringsunderlag till fortsatta officersutbildningar.

– Utöver grundläggande soldatutbildning har vi fått ledarskapsutbildning och fått truppföra som gruppchefer vid strid och det har varit väldigt lärorikt. Det vi skulle ta med oss vidare ut på våra kompanier var att hålla auktoriteten, se till att vara föregångsmän och -kvinnor, visa sitt bästa jag för att inspirera och få med alla andra. Man ska inte vara rädd att ta i med hårdhandskarna men man ska vara ödmjuk i allt man gör, säger Ida Pettersson, KB-elev på Lifkompaniet.

När eleverna nu går in i nästa skede tillsammans med övriga värnpliktiga kan de bland annat verka som gruppchefer i enklare stridssituationer, de kan vara dagelever på sin pluton samt leda sin pluton i marsch och exercis, upprätta radiokommunikation inom sin pluton och orientera på kartor.

I och med den extra tid KB-elevernas värnplikt medför når de en högre utbildningsståndpunkt. Det innebär att de kan placeras i arbetsledande befattningar och att de redan under utbildningen löser uppgifter som kräver högre komplexitet. Den grundläggande chefsutbildningen måste följas av fortsatt träning och övning i att leda andra under hela utbildningsåret.

– Vi ser till att de i vardagen får träning i att leda andra och skapa en bra förutsättning för dem att växa in i rollen som chefer inom sina respektive delar. Grunden i deras utbildning är truppföring. I stort handlar detta om att kunna hantera sin materiel, ta hand om sin personal och leda inom ramen för den uppgift man är satt att lösa. KB-eleverna kommer få tillfällen att öva truppföring på samma sätt som våra yngre kollegor, nyblivna sergeanter och fänrikar, säger chefen för andra brigaden Stefan Pettersson.