Ny bevakningsbåt till västkusten

30 procent av Sveriges utrikeshandel passerar Göteborgs hamn och varje år passerar runt 40 miljoner ton gods och 20 miljoner ton olja och andra energiprodukter hamnen. Marina stridskrafter krävs för att skydda sjöfarten och Sveriges territorialvatten från intrång.

Tre bevakningsbåtar i hamnen i Göteborg
Tre bevakningsbåtar i hamnen i Göteborg
HMS Ärlig tillsammans med ytterligare två bevakningsbåtar i hamnen i Göteborg. Foto: Joakim Nilsson/ Försvarsmakten
Konteramiralen och brigadgeneralen vid fartyget HMS Ärlig håller i en vapensköld
Konteramiral Odd Werin från FMV överlämnar HMS Ärlig till ställföreträdande marinchefen brigadgeneral Peder Ohlsson i ett soligt Göteborg. Foto: Joakim Nilsson/ Försvarsmakten

I strålande sol och spegelblank sjö genomfördes en överlämningsceremoni mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten när Amfibieregementet fick en efterlängtad leverans av bevakningsbåten HMS Ärlig till 17:e bevakningsbåtskompaniet. Därmed levererades den femte och sista bevakningsbåten till kompaniet.  

Chefen för 17:e bevakningsbåtskompaniet, kapten Magnus Augustinson, är nöjd med leveransen:
– Det känns väldigt bra att nu ha fått ta emot samtliga fartyg. Det har varit en lång process och flera medarbetare har slitit hårt under lång tid med ombyggnationen och leveransen. Projektet fortsätter dock under en tid, med fortsatta leveranser av vissa system.

I den försvarspolitiska inriktningen Sverige försvar 2016–2020 prioriterades det nationella försvaret där bland annat ubåtsjaktförmågan var i fokus. En särskild satsning gjordes för vidmakthållandet av bevakningsbåtar.
– De nya system som bevakningsbåten har ökar förbandets operativa förmåga inom flera områden. Tillsammans med det förväntade återupprättandet av en amfibiebataljon i Göteborg kommer förmågan till väpnad strid inom den marina arenan att avsevärt förbättras, säger Magnus Augustinson.

Den svenska skärgården utgör en komplex miljö som medför att marinen har behov av korta reaktionstider. Bevakningsbåtarna måste klara av att genomföra flertalet olika uppgifter såsom sjöövervakning, skydd av sjöfart, ubåtsjakt samt agera vid angrepp. Det kräver både sensorer och utrustning som är anpassade för vår miljö för att uppnå optimal effekt.

– Bevakningsbåtarna är en betydelsefull del i landets försvarslinje och utgör en viktig delmängd i den ständigt pågående sjöövervakningen. Systemet är även en kvalificerad resurs vid exempelvis ubåtsjaktoperationer, men även vid andra typer av insatser inom hela konfliktskalan, från normalläget via säkerhetspolitisk kris till det väpnade angreppet, säger ställföreträdande marinchefen, brigadgeneral Peder Ohlsson.

Bevakningsbåtssystemet har en viktig roll att fylla även när det nya Amfibieregementet så småningom etableras och ytterligare krigsförband byggs upp.