Marina bastjänsten övades längs kusterna

Samverkan och tillsammans är viktiga budskap i alla delar inom Försvarsmakten. Förbandet Marinbasen har under förra veckan vidareutvecklat förmågan att tillsammans leverera operativ effekt för de marina stridskrafterna.

Funktionsövning i marin bastjänst. Momentövningar för logistikenheter, skyddsenheter och ledningsträning.
Funktionsövning i marin bastjänst. Momentövningar för logistikenheter, skyddsenheter och ledningsträning.
Funktionsövning marin bastjänst syftar bland annat till att öka förmågan till verkan mellan fartyg, logistikenheter och skyddsenheter. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Funktionsövning i marin bastjänst. Momentövningar för logistikenheter, skyddsenheter och ledningsträning.
Basskyddskompaniet söker av öar och hamnar med hundar för att säkra områdena där överlämning av materiel ska ske. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Visbykorvett bunkrar olja från HMS Belos
Samverkan mellan olika plattformar och förband är mycket viktigt för att man tillsammans ska bli så effektiva som möjligt. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Funktionsövning i marin bastjänst. Momentövningar för logistikenheter, skyddsenheter och ledningsträning.
Från förråd till fartyg. Lasta gods mellan olika enheter kräver stor kunskap i hanteringen av en mängd olika objekt. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Funktionsövning i marin bastjänst. Momentövningar för logistikenheter, skyddsenheter och ledningsträning.
Från förråd till fartyg. Lasta gods mellan olika enheter kräver stor kunskap i hanteringen av en mängd olika objekt. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Funktionsövning i marin bastjänst. Momentövningar för logistikenheter, skyddsenheter och ledningsträning.
Under en funktionsövning övas en mängd olika moment som syftar till att man ska kunna leverera operativ effekt i slutändan. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Funktionsövning i marin bastjänst. Momentövningar för logistikenheter, skyddsenheter och ledningsträning.
För att skydda de känsliga överlämningsplatserna finns skyddsenheterna på plats och står för säkerheten. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

Marinbasen har övat på marin bastjänst i både praktiska och teoretiska delar. Vad betyder då begreppet, marin bastjänst? Jo, lite förenklat kan det beskrivas som förmåga att lämna stöd i olika former till de stridande enheterna till havs och i skärgården. I begreppet ingår bland annat skydd, logistik, transporttjänster både till land och till sjöss.

Under en veckas tid har förbandet övat i en så kallad funktionsövning där just marin bastjänst tränats. Tillsammans med de andra marina förbanden har enheterna slipat knivarna i flera olika moment, allt för att göra det farligare för fienden. Det kan handla om en så vardaglig sak som att lyfta upp materiel på lastbilar till att leverera bränsle och ammunition ute till havs. Alla delar är lika viktiga.

– Övningen ger bra möjligheter till överspridning av kunskaper och erfarenheter mellan enheter och förband. Det är inte vi, ni och dem, vi måste alla kunna samarbeta. Marin bastjänst involverar samtliga marina förband, säger kommendör Fredrik Edwardson.

I denna övning fanns inget övergripande spelscenario, här låg fokus på momentövningar och att få mängdträning. Målsättningen var bl.a. att öka förmågan till att lasta gods till och från olika plattformar, öka förmågan till samverkan mellan fartyg, logistikenheter och skyddsenheter. Att skapa uthållighet över tid har också varit ett mål med övningen.

Bo Stensson, sammanhållande för de praktiska momenten, är mycket nöjd med övningen.

– Allt har gått enligt plan och hela övningen genomfördes som vi tänkt. Extra kul är det att höra soldaterna och sjömännen utrycka sitt gillande, säger Bo Stensson.

Han upplever också att deltagarna i övningen förstår vilken viktig roll de spelar i Försvarsmakten.

– Det vi gör tillsammans är det som gör oss starka och skapar operativ effekt.