Logistikenheten ger stöd till förbanden i fält

– De friktioner och problem som uppstår när man väl gör det på riktigt går inte att föreställa sig i ett klassrum eller när man tittar på en karta, säger momentövningsledare major Filip Scheynius när han betonar vikten av att öva och att göra det tillsammans.
Övningen han syftar på är den som logistikenhet Stockholm tillhörande Livgardet genomför på Marma skjutfält norr om Uppsala. Logistikenheten är kanske mest känd för sina serviceförråd med ammunition- och vapenutlämning, snabbköp och utlämning av kläder och annan utrustning. Det man inte så ofta ser eller tänker på är möjligheten att lämna samma stöd till förbanden efter att de lämnat sin ordinarie förläggning.

Militärgröna lastbilar passerar Dragon Gate, utanför Gävle, på väg mot Marma skjutfält.
Logistikenheten är kanske mest känd för sina serviceförråd med ammunition- och vapenutlämning, snabbköp och utlämning av kläder och annan utrustning. Det man inte så ofta ser eller tänker på är möjligheten att lämna samma stöd till förbanden efter att de lämnat sin ordinarie förläggning. Den här övningen genomförs tillsammans med 11:e militärpolisbataljonen som redan tillbringat fem dagar på Marma. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
En mekaniker står under en uppfälld motorhuv på en militärpolisbil. Bilen är grönfärgad men har gul-blåa reflexer på sig för att synas i trafiken.
Fanjunkare Eric Brander är under övningen gruppchef för en grupp mekaniker. "Det vi har med oss är verktyg, reservdelar och mekaniker för att reparera deras fordon. Det sker i samverkan med förbandet så de anmäler in vad som är trasigt, vi tar med oss reservdelarna och så åker vi fram hit och försöker fixa så gott det går". Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
En container med kläder är öppen på långsidan. I containern syns flera burar med kläder och soldater som tar för sig av de rena kläder och slänger de smutsiga i andra burar.
Madeleine Henriksen, ställföreträdande sektionschef på Logistikenhetens servicesektion är ansvarig över tvättbytet. "Jag fick en lista på vad jag skulle ta med mig. Vilka artiklar och att det var för 70 personer", säger hon. "Så vi har gjort i ordning burarna. Det känns jättekul att få vara med och se hur allting går till på plats!" Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Den här övningen genomförs tillsammans med 11:e militärpolisbataljonen som redan tillbringat fem dagar på Marma. Det är dags för dem att byta ut smutsiga kläder mot rena, ersätta drivmedel, ammunition, förtäring och att få sina fordon reparerade. I vanliga fall sker detta inne på kasernområdet men nu kommer logistikenheten ut till dem istället, med en skräddarsydd lösning anpassad efter deras behov. Att upprätta en lokal överlämningsplats är en välbeprövad metod att understödja krigsförbanden vilket kräver en hel del planering och samordning. Det som är nytt i sammanhanget är att detta inte har övats på väldigt länge.

En av de som planerat inför och nu får delta i övningen är Madeleine Henriksen, ställföreträdande chef för Servicesektionen. Hon ser till att kollegorna i militärpolisbataljonen kan göra ett så kallat tvättbyte.

Hur har ni förberett det här?
– Jag fick en lista på vilka artiklar jag skulle ta med mig och antal deltagare i övningen. Utifrån det har jag räknat på hur mycket vi bör ha med oss och packat allt. Man får ta lite mer av vissa storlekar för en del går det mer av.

Hur känns det nu?
– Det känns jättekul att jag får vara med här eftersom jag har planerat och gjort allt från grunden och nu får se resultatet hela vägen fram. Det känns jättebra!

Madeleine är en av cirka hundrafemtio civilt anställda på logistikenheten men bär under övningen vapen och är klädd i grön uniform. För att få göra det har hon och de andra genomgått en så kallad kombattantutbildning. Utbildningen gör att civil personal kan krigsplaceras och delta i övningar. Den ger deltagarna en god förståelse för uppgiften i krigsförbanden och täcker in bland annat folkrätt, krigets lagar, uniformsbestämmelser och gradbeteckningar.  Kunskaperna kommer väl till pass när de flyttar ut sitt stöd i terrängen där militärerna befinner sig och där så många andra påverkansfaktorer som väder och vind kan ge helt andra förutsättningar än hemma på Livgardet. 

Logistikenhet Stockholm på övning på och runt Marma skjutfält. Den här övningen genomförs tillsammans med 11:e militärpolisbataljonen som redan tillbringat fem dagar på Marma.
"Det finns 19 stycken logistikenheter i Sverige. Logistikenhet Stockholm tar hand om Stockholms garnison. Det är Falun, Gävle, Granhammar, Kavallerikasern och Karlberg", säger Miguel Riera, chef för Logistikenheten på Livgardet. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Chefen för logistikenheten, överstelöjtnant Miguel Riera, är nöjd med hur hans personal hittills löst uppgiften: 

– Min personal är till största delen civil men de är en viktig kugge i det stora precis som alla vi andra. Oavsett om man jobbar i förrådet, på ett militärpoliskompani eller skyttepluton så ska vi bli farliga för fienden varje dag och då behövs logistiken.

Mekaniker på plats i terrängen

En annan som också samverkat och planerat för övningen är fanjunkare Eric Brander på reparationsplutonen. Idag är hans funktion gruppchef och hans grupp består av tre hemvärnsmekaniker.

– Igår samverkade jag med bataljonskvartermästaren som berättade vilka problem de har med sina fordon. Baserat på det tog vi med oss verktyg, reservdelar och mekaniker för att reparera det som behövs. Vi har även med oss ett lastbilsekipage med flakyta om det skulle vara något som är väldigt trasigt som vi inte kan fixa på plats. Då lastar vi upp bilen och tar med den till verkstaden, berättar fanjunkare Eric Brander.

Att förflytta hela konvojen och mängderna med materiel, drivmedel och ammunition till Marma skjutfält är en viktig övning i sig. En fordonsmarsch startade i Kungsängen och gick norrut längs E4:an i sakta mak. Hastighetsgränsen är 65 kilometer i timmen för den här typen av fordon.

– Vi genomförde en fordonsmarsch med ca 10 fordon vilket är svårt att utföra om man inte gjort det tidigare. Vi kan i och med vår förflyttning hit öva den viktiga samordningen i tid och rum tillsammans med militärpolisbataljonen.  De mötte upp oss vid Dragon Gate där de hade gjort en plan för att guida in oss till Marma med utplacerade poster. Imorgon blir vi eskorterade av dem härifrån till Bromma med alla de regler och konster som man måste kunna för att genomföra en eskort. Det känns riktigt bra och jag är stolt över logistikenhetens personal. Jag ser fram emot att göra det här igen, avslutar Miguel Riera.