Stöd med skyddsutrustning till regioner i södra Sverige

Under föregående helg levererade Försvarsmakten över 100 lastpallar med skyddsmask 90 och C-vätskeskydd till Region Jönköping, Kronoberg och Skåne.

Personal från logistikenheten i Revingehed packar om skyddsutrustning innan den ska levereras till Region Skåne. Foto: Rickard Andersson/Försvarsmakten
Efter att ha packat om utrustningen ska de färdigpackade pallarna skickas med lastbil till Regionernas förråd. Foto: Mattias Lagerqvist/Försvarsmakten
Utrustningen ska packas korrekt och vara uppmärkta på rätt sätt för att underlätta för regionerna att ta emot utrustningen. Foto: Rickard Andersson/Försvarsmakten
- Personalen är verkligen taggade på att hjälpa till, även om det är korta tidsförhållanden, säger kapten Rickard Almroth. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

– Under söndagen fick vi ta emot en leverans av utrustning från Försvarsmaktens centrallager. Materielen lastades om till två lastbilar och hälften levererades till Region Jönköpings centrallager och den andra hälften till Region Kronobergs centrallager, säger Mattias Lagerqvist chef för logistikenheten vid Eksjö garnison.

Sedan i fredags har logistikenheterna på olika förband runt om i Sverige haft förhöjd beredskap för att leverera skyddsutrustning till regionerna runt om i landet vid behov. Under lördagen kom en stödförfrågan från Socialstyrelsen om stöd med skyddsutrustning till regionerna Skåne, Kronoberg och Jönköping. Under söndagen kallades logistikpersonal in på garnisonerna Eksjö och Revinge för att skicka iväg efterfrågad utrustning i form av skyddsmask 90, C-vätskeskydd samt glasögonbågar.

– Arbetet gick mycket bra. Vi var sju personer som stod i beredskap vid logistikenheten i Revinge, varav alla civilanställda förutom jag. Snabbt och effektivt lastade vi om materielen till två av våra lastbilar som under eftermiddagen lämnade av utrustningen till Region Skåne, säger kapten Rickard Almroth på logistikenheten på Revinge garnison.

Skyddsutrustning

Skyddsmask 90 används av Försvarsmaktens personal för att skydda andningsvägar, ansikte och ögon mot kemiska och biologiska stridsmedel samt skydda mot inandning av radioaktivt damm. På skyddsmasken sitter ett filter som har cirka 10x bättre avskiljningsgrad (99,996%) för partiklar än kravet hos de flesta civila filter. Filter 90 är också bättre mot mindre partiklar, inklusive bakterier och virus, än motsvarande civila filter.

Till skyddsmasken finns C-vätskeskydd som är ett engångsskydd som i första hand är framtaget för att skydda mot kemiska stridsmedel. C-vätskeskyddet går även att använda som stänk- och droppskydd i en miljö med mikrobiologiska smittoämnen. Glasögonbågarna kan användaren lämna till optiker för att få insatser i masken för att avhjälpa synfel och man behöver därför inte ha egna glasögon.