Rekryterna redo för slutövning

Med två dagars skarpskjutning har Skaraborgs regementes rekryter avslutat sin utbildnings näst sista övning. Tio dagar med fokus på att få ihop bataljonens delar inför slutövningen som startar om några veckor. Nu återstår vården av materielen så att även den är redo för den sista övningen för detta utbildningsår.

Övningen avslutades med skarpskjutning under ledning av kaptenselever från Markstridsskolan Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Förläggning på Kråks skjutfält Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Trosskompaniet förbereder för TOLO (tankning- och laddningsomgång) Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Bataljonen anföll genom tätbebyggt område under söndagsmorgonen Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Bataljonen anföll genom tätbebyggt område under söndagsmorgonen Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
1:a tungtransportkompaniet under transport till Kråk Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
När vagnarna står stilla är det viktigt att kamouflera dem så de inte syns från luften Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

– Vi har nått övningens huvudmål. Det vill säga vi har övat fördröjningsstrid, vi har övat anfallstrid med hög grad av samordning mellan bataljonens delar och vi har övat avvärjning av luftlandsättning. En mycket bra övning, konstaterar Annelie Olausson, bataljonchef för 42:a pansarbataljonen och övningsledare.

Övningen startade med en funktionsdel med fokus på att träna funktioner som förnödenhetsförsörjning, sjukvårdstjänst, teknisk tjänst, sambandstjänst och indirekt eld. Den övergick sedan i att hela bataljonen övade anfall och fördröjningsstrid.

– Förra bataljonsövningen gick i stort sett även den enligt plan så det gav oss möjligheten att bygga på kompetensen hos förbanden under denna övning. Vi har bland annat tränat övergång över vattendrag, säger Annelie.

Just det momentet var från början planerat att genomföras med stöd av ett ingenjörskompani från Göta ingenjörregemente. Det fanns andra moment under övningen som också var planerade att genomföras med andra regementen. Utifrån den rådande samhällssituationen togs dock beslutet att endast öva med lokala förband för att minska risken för smittspridning. För bataljonens del innebar det, bland annat, en del samträning med Trängregementet under övningen.

Nu återstår att utvärdera övningen för att fastställa vad förbanden behöver kompletteringsöva på inför slutövningen om några veckor. Från början var det tänkt att försvarsmaktsövning Aurora 20 skulle avsluta utbildningsåret för de värnpliktiga och de anställda soldaterna och officerarna. Då den är framflyttad kommer arméförbanden runt om i Sverige istället genomföra slutövningar lokalt, dessa övningar är viktiga för att kunna upprätthålla Försvarsmaktens förmåga och för att kunna krigsplacera värnpliktskullen.

– Det finns givetvis både nackdelar och fördelar med det. Det är synd att vi inte får öva i ny terräng med våra förband. Det gäller framförallt för våra yngre chefer och våra värnpliktiga som endast övat på våra fält under året. En fördel är att vi kommer kunna styra övningen mer själva och kan gasa och bromsa övningstempot och ta om moment vi anser kanske inte gick så bra i första genomförandet.

Annelie ser inga problem med att nå förbandens målsättningar under året trots avsaknaden av försvarsmaktsövningen.

– Vi kommer använda vårt kontinuerligt anställda pansarskyttekompani som B-sida och använda kaptenselever från Markstridsskolan för att truppföra och täcka de eventuella luckor som uppstått i och med att vi inte kallar in några reservofficerare.

Tiden fram till slutövningen kommer att fyllas med vård av materielen som använts och träning på eventuella moment som behöver kompletteras. Det kommer också finnas tid för permissioner så att de värnpliktiga får åka hem och träffa sina anhöriga eftersom Försvarsmakten har lyft permissionsförbudet.