Näst sista steget för rekryterna

Idag inleds den näst sista övningen för Skaraborgs regementes rekryter där de ska använda de färdigheter och kunskaper de lärt sig under det gångna året. Syftet med övningen är att samträna alla funktioner i bataljonen till en fungerande enhet, ett system.
– Vi ser fram emot att samöva bataljonen, alltså att alla funktioner som vi utbildar övar tillsammans och på samma plats. Detta är en viktig del i att bygga upp förbandet och är nästa steg inför slutövningen senare i vår, säger bataljonchef Tobias Hagstedt.

Tobias Hagstedt, bataljonchef: "Övningen är en viktig del i att bygga upp förbandet inför slutövningen senare i vår" Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Som inledning på övningen genomfördes ett stationssystem där värnpliktiga och soldater fick genomgångar inom bland annat förnödenhetsförsörjning, sjukvårdstjänst, luftvärn och indirekt eld. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Som ett steg på vägen i utvecklingen mot att kunna fungera som en bataljon är det viktigt att de olika förmågor och funktioner som finns hos våra kompanier övar gemensamt. De olika delarna ska nu bli ett system - en bataljon. Övningen delas in i tre skeden med olika fokus och med en stegring av svårighetsgrad.

– Övningen startar med en funktionsdel där bataljonen samtränas med lägre grad av samordning och fokus ligger på att träna funktioner som förnödenhetsförsörjning, sjukvårdstjänst, teknisk tjänst, sambandstjänst och indirekt eld, säger Tobias.

Några dagar in i övningen börjar bataljonskedet. Vilket i huvudsak innebär samträning av bataljonen i ett antal olika moment med bland annat anfall över vattendrag och fördröjningsstrid.

– Det är i detta skede systemet ska börja fungera som en helhet så att alla är redo för den tredje delen av övningen som kommer genomföras med skarp ammunition.

Under denna del kommer bataljonen leda strid på två geografiskt skilda platser men med bibehållet samband. I det här skedet kommer även taktiska transporter genomföras.

När den delen är över så följer det sista steget innan avslutning; vård. Det innebär att vi tar hand om den materiel som används innan övningen avslutas så att den är i rätt skick när den ska användas igen under slutövningen.

Rekryterna har på grund av det rådande samhällsläget med covid-19 inte kunnat åka hem på permission sedan ett par veckor tillbaka.

– Det är ett beslut som är fattat på central nivå och tyvärr kan vi inte göra något åt det, nu behöver vi dock fullt ut fokusera på övningen som nu drar igång, sa Tobias till rekryterna i sitt inledande tal till alla deltagare.

För att undvika smittspridning under övningen kommer det läggas vikt på den personliga hygienen.

– När man är i fält är det vanligtvis lite svårare med just den biten, men vi har vidtagit åtgärder som bland annat gör det möjligt för de som övar att kunna tvätta sig med varmt vatten och tvål, enligt de riktlinjer som gäller övriga samhället. Vi kommer också att separera kompanierna i den mån det är möjligt.