Försvarsmakten ett av Sveriges mest hållbara varumärken

Sedan 2011 korar Sustainable Brand Index Sveriges mest hållbara varumärken varje år. I år rankades Försvarsmakten för första gången som ett av landets mest hållbara varumärken med plats 24 av totalt 381 myndigheter, organisationer och företag som bedömts utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Försvarsmakten har sedan januari 2018 intensifierat sitt arbete med hållbar utveckling. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Försvarsmakten har sedan januari 2018 intensifierat sitt arbete med hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet tar avstamp i lagar och förordningar som måste följasde nationella miljökvalitetsmålen, men främst FN:s globala mål för en hållbar utveckling. 

– Ett exempel på detta är mål 16, fredliga och inkluderande samhällen. Detta är vårt huvuduppdrag som vi arbetar med varje dag, året runt, säger Naznoush Habashian, Försvarsmaktens hållbarhetschef. 

Utifrån Försvarsmaktens huvuduppdrag har det tagits fram interna mål som myndigheten följer. Tydliga resurser har satts in för att uppnå dessa mål. 

– Vi har systematiserat vårt arbete vilket har resulterat i att Försvarsmaktens arbete har förtydligats och synliggjorts både internt och externt i denna kontext, säger Naznoush Habashian

Hållbarhetsarbetet är en naturlig och integrerad del i Försvarsmaktens arbetssätt, på alla nivåer och i alla berörda styrningar. Huvuduppgiften ska alltid vara i fokus och hållbarhetsarbetet ska skapa förutsättningar för att bedriva huvuduppgiften. 

– Det är otroligt roligt att Försvarsmakten nu uppmärksammas och det visar att vårt arbete med hållbar utveckling gör skillnad. Hatten av för alla medarbetare som dagligen bidrar till ett mer hållbart försvar, säger Naznoush Habashian