Tillfällig hemtagning av personal från Irak

Chefen för insatsledningen har i dag fattat beslut om att tillfälligt ta hem den svenska personalen som deltar i utbildningsuppdraget i Irak. Planeringen är påbörjad och personalen kommer inom närtid att lämna landet.

Den svenska campen i Irak.
Den svenska personalen lämnar tillfälligt utbildningsinsatsen i Irak. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har efterfrågan på utbildning från de svensk-brittiska enheterna minskat. Utbildningsinsatsen har därför, sedan ett tag tillbaka, tillfälligt pausats.

Den svenska utbildningsinsatsen i Irak genomförs tillsammans med brittiska styrkor som nu har beslutat att tillfälligt ta hem sin personal. Därför är det även naturligt att det svenska bidraget tillfälligt också tas hem. Inriktningen är utbildningsinsatsen ska återupptas under maj.