Ny terräng ett lyft för Livgardet

Försvarsmaktens satsning i nedre Norrland har inneburit att även flera av Livgardets förband har övat i trakterna mellan Timrå och Örnsköldsvik – med särskilt fokus i Härnösand.
– Jag är jättenöjd med det vi uppnådde förra veckan, säger bataljonsförvaltare Kerim Kabaca, som ledde Livbataljonens övning i området vecka 7.

En grupp soldater springer fram på en trottorar samtidigt som de har pipor från sina automatkarbiner riktade åt alla håll.
Livgardets soldater fick under övningen bekanta sig med ny terräng, bland annat gatorna i Härnösands kärna. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Porträttbild på furir Johannes Ö. Bakom honom kan man skymta flera grönklädda soldater gå på gatan.
För gruppbefälet Johannes Öhneskog var det bekant terräng som mötte i Härnösand, där han arbetat på Västernorrlandsgruppens utbildningsenhet. "Jag gillar den här sortens terräng och de andra tycker det är roligt att komma bort från Stockholm. Det är definitivt ett miljöombyte när vi går från höga byggnader till höga dalar istället. Jag har visat dem allt jag vet och kan", berättar Johannes med ett skratt. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Kapten Peter Glud står i det låga solljuset och ler mot kameran. I bakgrunder skymtar man soldater som laster en buss med packning, på väg till nästa övningsmoment.
"Min roll har varit att stödja Livgardet med personal, materiel och vissa anläggningar", säger Peter Glud, chef för 151:a insatskompaniet. "Vad gäller personal är det framför allt bandvagnsförare och bandvagnar från 15:e och 16:e hemvärnsbataljonen. Det lyfter oss jättemycket när övriga delar i Försvarsmakten kommer hit och övar. Det är alltid kul att träffa kollegor från andra delar av landet och det är alltid ett lyft för oss att få andra infallsvinklar." Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Porträttbild på kapten Johan Schylander. Han har nyss genomfört ett övningsmoment.
Kapten Johan Schylander stormtrivdes i Utansjö bruk vid iskalla Ångermanälven. "Det har varit både viktigt och roligt att öva i Härnösand!" Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
En väg blockeras av två stycken bandvagnar och en skylt där det står "Varning militär övning". Ett civilt fordon möter soldaterna i vägspärren.
Utöver soldater i centrum kunde Härnösandsborna även möta vägkontroller på vissa gator. Det var självklart frivilligt om man ville hjälpa soldaterna att öva på att kontrollera fordon. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Ungefär 200 soldater och befäl från Livbataljonen lämnade Stockholmsområdet under en dryg vecka tillsammans med befäl och deltidsanställda soldater på den 12:e motoriserade skyttebataljonen för att öva i terrängen i och runt Härnösand. Där möttes de upp av soldater ur 15:e och 16:e hemvärnsbataljonerna, som gav stöd till Livgardets enheter.

– Jag uppfattar att vi fyllde målet med övningen väl, berättar Kerim Kabaca. Vårt mål var att höja allmänhetens medvetande om att Försvarsmakten kan verka i hela landet och att nedre Norrland är ett strategisk viktigt område för Sverige.

Övningsledaren pratar med en journalist framför huset soldaterna övar i.
Förvaltare Kerim Kabaca höll ihop Livgardets övning i Härnösand vecka 7. Ångermanlands tidning var med och gjorde ett reportage om striden inne i den gamla skolbyggnaden ”Seminariet”. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Övningen gick ut på att i början av veckan öva soldaterna i ett stationssystem, i centrala Härnösand, men också i nedlagda industriområden som Vivstavarv i Timrå och Utansjö bruk norr om Härnösand. I slutet av veckan genomfördes sedan en större övning i centrala Härnösand, där soldaterna kunde sätta ihop de övade momenten till en helhet.

– Det är fantastiskt viktigt att vara på ställen som Härnösand för att visa att hela Sverige kan försvaras och att visa att Livgardet kan ta sig till och verka på många olika platser, inte bara Stockholmsområdet, säger kapten Johan Schylander från 12:e motoriserade skyttebataljonen, som ansvarade för övning med skarp ammunition vid Utansjö bruk.

– Och jag vill verkligen trycka på att det är fantastiskt roligt att öva tillsammans med Livbataljonen.

Johan Schylander förklarar att soldaterna fick möjlighet att öva många bra moment såsom inbrytning i byggnader, anfall i byggnader, anfall mot byggnad och så vidare.

– Det är bra att vara i en miljö där man kan öva lite mer fullt ut. Vi har kastat skarpa handgranater och övat med annan skarp ammunition, vilket alltid ger en extra dimension på övningar. Man får lite puls och adrenalin vilket gör att både soldater och vi befäl skärper oss lite extra. Det höjer oss en nivå till, säger Johan Schylander.

Civila och militära aktörer i samverkan

Kerim Kabaca är bataljonsförvaltare, vilket innebär att han ansvarar för att höja Livbataljonens utbildningsnivå och han är mycket nöjd med resultatet som uppnåddes i Härnösand - också ur sitt förbands perspektiv.

– Vi har med råge nått målsättningen som var att spika de grundläggande färdighetskraven på grupp- och plutonsnivå, säger Kerim Kabaca.

Övningen har föregåtts av en tids planering, som involverat en hel del andra aktörer, såsom Norra militärregionen, Helikopterflottiljen, Göta ingenjörregemente, Västernorrlandsgruppen och civila aktörer inom kommun, polis och inte minst matleverantören Freddies mat.  

– Det är bra träning för befäl att planera och genomföra övningar på andra platser än de vi normalt övar på – framför allt civil terräng, säger Kerim Kabaca.

Livbataljonen är mest kända för att vara experter på den statsceremoniella delen av Försvarsmaktens verksamhet, men i händelse av kris eller krig förstärker de skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning samt viktiga objekt i och omkring huvudstaden.

– När hela bataljonen är ute och genomför övningar tillsammans i vår gröna uniform stärker det förbandsandan som inget annat, så sammanfattningsvis tycker jag att övningen i Härnösand har utvecklat oss på många olika nivåer, från den enskilda soldaten, officeren och förbandsandan till Försvarsmaktens militärstrategiska målsättningar, avslutar Kerim Kabaca.