Försvarsmakten avslutar Corona-övning

– Kan stötta sjukvården

Nyligen avslutade Försvarsmakten en sedan tidigare inte offentliggjord övning som initierats med anledning av utbrottet av coronavirus, covid-19. Ett mobilt laboratorium, där analyser av viruset har genomförts, har varit i bruk sedan slutet av januari.
– Försvarsmakten måste ligga i framkant och förbereda för det oförutsedda, säger kommendörkapten Philip Bacchus, chef för CBRN-kompaniet vid Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå.

Christer Larsson är laboratoriechef på det mobila biologiska laboratoriet som fungerar precis som vilket stationärt labb som helst – om än lite trängre.
Christer Larsson är laboratoriechef på det mobila biologiska laboratoriet som fungerar precis som vilket stationärt labb som helst – om än lite trängre.
Christer Larsson är laboratoriechef på det mobila biologiska laboratoriet som fungerar precis som vilket stationärt labb som helst – om än lite trängre. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
30 januari var laboratoriet uppställt och funktionellt. Veckan därpå kom personalen nedflugna från Umeå. Mindre än ett dygn senare hade Christer Larsson med personal upprättat en bekräftad analysförmåga på COVID-19.
30 januari var laboratoriet uppställt och funktionellt. Veckan därpå kom personalen nedflugna från Umeå. Mindre än ett dygn senare hade Christer Larsson med personal upprättat en bekräftad analysförmåga på COVID-19. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Sent på måndagen 27 januari fattades beslut att transportera laboratoriet från Umeå till Uppsala-trakten. Tre dygn senare var det på plats.
Sent på måndagen 27 januari fattades beslut att transportera laboratoriet från Umeå till Uppsala-trakten. Tre dygn senare var det på plats. Foto: Mattias Åkerlund/Försvarsmakten
Analyserna av provresultaten gjordes på plats i det mobila laboratoriet. Det är den lätta delen av uppdraget.
Analyserna av provresultaten gjordes på plats i det mobila laboratoriet. Det är den lätta delen av uppdraget. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Kommendörkapten Philip Bacchus var övningsledare och initierade och övervakade arbetet på plats under hela genomförandet.
Kommendörkapten Philip Bacchus var övningsledare och initierade och övervakade arbetet på plats under hela genomförandet. Foto: Mattias Åkerlund/Försvarsmakten

De senaste dagarna har coronaviruset, covid-19, fått fäste i Europa med bland annat flera bekräftade dödsfall i Italien. Sveriges regering bidrar med 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krisfond och på många håll finns oro att pandemin kommer att kunna spridas till flera områden – däribland Sverige.

Försvarsmaktens absoluta spjutspets vad gäller skydd mot biologiska vapen finns i Umeå vid Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC.

– Inom centret finns såväl militär som civil expertis inom CBRN-området som omfattar hantering av hot av kemisk, biologisk, radioaktiv och nukleär natur, säger kommendörkapten Philip Bacchus.

I takt med att smittspridningen ökade såg Bacchus möjligheten att göra såväl personal som resurser vid Totalförsvarets skyddscentrum användbara. Med kort varsel flyttades laboratorium och personal i slutet av januari från Umeå till Uppsala-trakten i syfte att snabbt utveckla metoder för att analysera prover tagna på misstänkta corona-patienter.
– Det här var en snabbt sammansatt övning som vi genomfört tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Akademiska sjukhuset i Uppsala inom ramen för ett MSB-projekt, säger Christer Larsson, chef för det mobila biologiska laboratoriet, och fortsätter;

– I händelse av globala sjukdomsutbrott är det viktigt att snabbt kunna upprätta metoder för att så snabbt som möjligt möjliggöra diagnosticering av misstänkta fall.

Efter etablering av laboratoriet kunde Christer Larsson och övrig personal snabbt, på bara ett dygn, bekräfta en analysmetod för viruset. Akademiska sjukhuset i Uppsala, som har ett smittskyddssamarbete med Försvarsmakten, deltog parallellt i övningen genom att testa om det mobila laboratoriet kunde understödja civila sjukvården.

– Vi visade att vi mycket snabbt kunde upprätta en fungerande analyskedja tillsammans med försvaret. Skulle vi få behov av att hantera många prover, till exempel vid större utbrott, så vet vi nu att denna möjlighet fungerar, säger Erik Salaneck, docent och infektionsläkare på Uppsala akademiska sjukhus.

När övningen nu är avslutad är det en mycket nöjd Philip Bacchus som sammanfattar utfallet och de erfarenheter som Försvarsmakten kan ta med sig.

– Övningar och samarbeten av den här karaktären kan vara avgörande för att vinna både tid och handlingsfrihet. Försvarsmakten, och våra samarbetspartners i det här projektet, måste ligga i framkant och förbereda för det oförutsedda, säger han och får medhåll av docent Erik Salaneck;
– Sjukvården har en mycket bättre beredskap för att hantera utbrott med högsmittsam sjukdom efter den här övningen.

Anledningen till att Försvarsmakten inte kommunicerat något kring övningen förrän nu handlar inte om något hemlighållande menar Philip Bacchus;
– Nej, vi kommenterar inte alla övningar vi planerar och därefter genomför.