Tillsammans mot ökad brigadförmåga!

Andra brigaden har en ny chef, det är överste Stefan Pettersson som tagit över fanan. Han har fokus på att leverera ökad effekt för att bidra till arméns utveckling.
– Jag vill trycka på ett av ÖB:s fem T, tillsammans. Samarbete är nyckeln till att öka förmågan i brigad och sträva mot arméns målbild.

Brigadchef Stefan Pettersson
Brigadchef Stefan Pettersson
Ny chef för andra brigaden är Stefan Pettersson Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Fanöverlämning 2.brigaden
Överstelöjtnant Pär Gerhardsson har varit tjänsteförrättande brigadchef och var nu, tillsammans med ställföreträdande arméchef Fredrik Ståhlberg, med och lämnade över fanan till Stefan Pettersson. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

På luciamorgonen genomfördes en ceremoni vid minnesstenen på Skaraborgs regemente. Fladdrande lågor från marschallerna lyste upp den mörka morgonen. På plats fanns ställföreträdande arméchefen Fredrik Ståhlberg.
– Vi har följt dig när du har byggt upp 18:e stridsgruppen, där du har lagt en bra grund för den fortsatta utvecklingen. Nu tar du med dig ditt goda ledarskap över till andra brigaden.

Andra brigaden har under de senaste åren bedrivit bra övning och successivt ökat sin förmåga. Viktiga faktorer för brigadförmåga är bra grundutbildning för soldaterna och möjligheten att kunna öva med större förbandsdelar.
– Vi måste öva i större förband även tidigt i utbildningen, med rätt saker och med bibehållen säkerhet, sa Stefan till sina krigsförbandschefer som fanns på plats.

Brigaden är den nivå som samlar manöverförband och funktionsförband att kunna verka som en helhet.
– Vi har ett ömsesidigt behov av kunskapsbyggande för att stärka vår förmåga. Vi har ett gemensamt ansvar för arméns utveckling och att kunna leverera den effekt som våra politiker efterfrågar. Det är med glädje, stolthet och en hel del ödmjukhet som jag nu axlar rollen som chef för andra brigaden som snart kommer bli fjärde mekaniserade brigaden.  Jag känner mig dock trygg i detta då jag ser vilka jag har runt omkring mig både i brigadstab, regementsstab och underställda chefer.