Amfibiekåren skjuter skarpt i Göteborg

Under november månad genomfördes för första gången på 15 år skarpskjutningar med sjömålsrobot 17 i Göteborgs skärgård.

Övningsledare major Marcus Appelgren efter genomförd skjutning. Foto: Joakim Nilsson/Försvarsmakten
Sjömålsrobot 17 används till att bekämpa fartyg. Foto: Joakim Nilsson/Försvarsmakten
Förberedelser i belysargruppen inför det första sjömålsrobot 17 skottet på 15 år i Göteborg. Foto: Joakim Nilsson/Försvarsmakten
Sjömålsrobot 17 är ett buret system, det gör att det enkelt kan flyttas dit de behövs som bäst. Foto: Joakim Nilsson/Försvarsmakten

Det innebär att förmågan till att skydda viktiga leder in till Göteborg, med både minor och robotar, nu har ökat markant. En mycket viktig pusselbit för att säkra försörjningen till Sverige i händelser av kris eller krig.

– Övningarna i november inkluderade både strid mot undervattensmål och strid mot mål på ytan. Att bekämpa hot i flera dimensioner är en av amfibieförbandens styrkor, något som jag anser att medarbetarna vid 17:e bevakningsbåtkompaniet och andra amfibiebataljonen tillsammans idag, har bevisat att vi har. Jag vill även passa på att berömma de medarbetare som gjorde detta möjligt, säger major Marcus Appelgren, övningsledare.

Arbetet med att återinföra sjömålsrobot 17 på västkusten är den del i att öka Försvarsmaktens förmåga till att lösa sina uppgifter här och nu med tilldelad materiel. Arbetet har planerats av Amfibieregementets personal sedan i våras, i och med avfyrningen av robotarna är nu rutinerna för skarpskjutningar med sjömålsrobot 17 på västkusten etablerade. Det innebär att de interna samarbeten som krävs för att genomföra den här typ av övningar fungerar, och att dialogen med andra myndigheter nu är etablerad. Det här är samarbeten som är viktiga för att amfibiekåren, och där med Försvarsmakten, ska kunna höja sin förmåga.