Afghanistanstyrkan tackades på Kavallerikasern

Försvarsmakten bidrar alltjämt till den Nato-ledda insatsen i Afghanistan. Nu har den senast hemkomna Afghanistanstyrkan, FS 37, avtackats med en ceremoni på Livgardets Kavallerikasern i Stockholm. Det var 30 kvinnor och män, civil såväl som militär personal, som tog emot medaljer som alltid kommer att påminna dem om en mycket speciell period i deras liv.

Personal ur Afghanistaninsatsen medaljeras för deras insats i Ridhuset på Kavallerikasern i Stockholm.
Nato-insatsen Resolute Support Mission, RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-2015 i samband med att Isaf, International Security Assistance Force, upphörde. Hela insatsen består av cirka 15 000 män och kvinnor. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Soldat ur FS37 håller om sin anhöriga på väg från ceremonin.
Alla i insatsen medaljerades vid hemkomstceremonin. Senare medaljerades även alla anhöriga av sina nära som varit på insats för deras uppoffring hemma i Sverige. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Fanvakt i förgrunden framför hela den uppställda styrkan.
Det främsta uppdraget för det svenska bidraget är att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Ungefär 120 000 svenskar har genom åren deltagit i internationella insatser och just nu finns Försvarsmakten på 12 platser i världen. Afghanistan är en av dem och det är därifrån fortsättningsstyrkan FS 37 just har kommit hem. De välkomnades på flygplatsen av överste Laura Swaan Wrede, chef för Livgardet, som haft ansvaret för att bemanna styrkan.

I samband med medaljceremonin på Kavallerikasern i Stockholm fick personalen i styrkan äntligen krama om sina anhöriga. På plats fanns föräldrar, partners, vänner, mor- och farföräldrar som lånat ut sina nära och kära att delta och bidra till att skapa fred och ökad stabilitet i en världens oroshärdar.

– Ni har bidragit till att skapa stabilitet och trygghet nationellt och internationellt. Ni är en viktig del i svensk säkerhetspolitik, sa överste Dag Lidén från arméstaben vid medaljceremonin och han uppmanade styrkan att ta tid att vara stolta över sin insats och över att de hedrat Sverige, Försvarsmakten, sina förband och sina anhöriga.

Också chefen för styrkan, överste Niklas Niemi, riktar fokus mot de anhöriga och vilken viktig del de haft för insatsens framgångar.

– Internationella insatser är en förmån som kommer med det här jobbet, men det sker på bekostnad av frånvaro hemifrån. En utlandsinsats ger nya perspektiv på saker och ting, något förändras hos en själv när man betraktar allt lite från sidan. Man ser på Afghanistan på annat sätt liksom på livet, sig själv och på Sverige, säger Niklas Niemi.

Så hur var de senaste sex månaderna i Afghanistan?

– Landet har det svårt, det var mycket stridsaktiviteter i vårt område under sommaren. Afghanistan är tyvärr just nu det land där flest människor stupar i strid. Sedan årsskiftet har 9000 ur de afghanska säkerhetsstyrkorna dött, sedan 2015 mer än 50 000. Bristen på säkerhet påverkar alla som bor där, allt i landet, säger Niklas Niemi. Jag hoppas att vi har kunnat bidra till att de människor vi har mött känner lite mer hopp och att läget sakta men säkert förbättras.

Personalen på FS 37 har fått beröm för sitt professionella agerande från den tyska ledningen på Camp Marmal liksom av flera andra internationella aktörer.

– Vi gjorde ett bra jobb. Så enkelt, men ändå så svårt var det. FS 37 är nu en bra mission i raden av insatser i Afghanistan. Men man uppmärksammar sällan allt som kan gå fel, men som inte har gjort det, påpekar Niklas Niemi. Oftast beror det inte på tur utan skälet är framförhållning, erfarenhet, noggrannhet, planering och sist, men inte minst, kamratskap. I utlandsstyrkan måste man vara trygg i sig själv, en lagspelare, man måste vara uthållig och professionell. Man kan inte gömma sig eller åka hem från jobbet.

En välförtjänst ledighet väntar närmast personalen innan det är dags att återgå till olika jobb i Sverige. Det pratas om semester på Hawaii och i Afrika. Någon ska bli förälder för första gången. Återigen dags att inleda en ny period i livet.