Gemensam utbildning stärker Försvarsmaktens sjukvårdskompetens

I skogsbrynet skymtar fyra militärtält. Det dova brummandet från mobila elverk bryter igenom i den lugna morgonen och ett dussintal grönklädda personer rör sig mellan tälten. Det är Amfibieregementets traumatroppar som genomför utbildning i skogarna utanför Karlsborg.

Traumatropp från Amfibieregementet utbildas av sjukvårdsskolan vid Livregementets husarer, K 3. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Personalen som utbildas kommer från Amfibieregementet i Berga. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Instruktör visar personalen hur man lättast kommer åt en halspulsåder. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Vi uppskattar att vi får komma hit och genomföra den här utbildningen, berättar Anton Wallmark, chef sjukvårdspluton vid Amfibieregementet. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

– Här är en grupp som har blivit utsatta för indirekt eld och skadeutfallet är stort hos våra egna. Patienterna har splitterskador, frakturer och inre blödningar. Sjukvårdsenheterna har agerat på skadeplats och därefter transporterat patienterna tillbaka till sin grupperingsplats, säger Kristoffer Fredén, chef på Sjukvårdsskolan vid Livregementets husarer, K 3.

Realistiska övningar förbereder personalen

Patientomhändertagandet är en övning, men en realistisk sådan. Sjukvårdsskolan vid K 3 utbildar tillsammans med Försvarsmedicincentrum alla Försvarsmaktens traumatroppar. Deras uppgift är att ta hand om svårt skadad personal och se till att de kan överleva transport till nästa instans för vidare vård, som ska införas i Försvarsmakten. K 3:s traumatroppar har utbildats tidigare och nu utbildas det första förbandet utanför K 3, det är Amfibieregementets traumatroppar som får sin grundutbildning under två veckor. Att alla Försvarsmaktens traumatroppar utbildas på samma ställe ser Kristoffer Fredén som en stor styrka.

– Vi får en gemensam grund att stå på och vi sprider en gemensam bild av tillvägagångssätt, materiel och organisation. Det skapar en minsta gemensam nämnare. När dessa traumatroppar sedan kommer hem till sitt förband fortsätter de öva och hittar sina arbetssätt, efter sina förhållanden. När vi har en centraliserad utbildningsplattform kan vi också på ett bra sätt fylla funktionen i internationella insatser.

Flera av de som arbetar i traumatroppar arbetar till vardags som läkare eller sjuksköterskor och har ofta en anställning på sjukhus eller i prehospital verksamhet. Under utbildningen får de utbildning för att klara de förhållanden de kan behöva verka i när de tjänstgör i Försvarsmakten. Både miljö, resurser och klimat kan skilja sig avsevärt från vardagen på till exempel sjukhuset.  Även om flera av kursdeltagarna har erfarenhet från att tidigare ha tjänstgjort internationellt i en traumagrupp eller kirurgigrupp är det här första gången de tränar tillsammans i den här miljön.

Nöjda deltagare

– Den här utbildningen är väldigt bra för dem. De har alla minst en grundutbildning eller värnplikt i bagaget där vissa även tidigare gjort utlandstjänst inom ramen för Försvarsmaktens internationella insatser. Nu får vi grunden och sen ska vi bygga på med det som vi identifierar att de behöver utöver det vi får med oss härifrån. Vi har ju en sjöburen plattform och kommer fortsätta utveckla amfibieförmågan under hösten, säger Anton Wallmark, chef för sjukvårdspluton vid Amfibieregementet.

Även han ser fördelen med att en enhet ansvarar för den grundläggande utbildningen.

– Här finns mycket kunskap och kompetens och även erfarenhet som sjukvårdsskolan kan bidra med så att det blir mer givande för vår personal. Vi uppskattar att vi får komma hit och genomföra den här utbildningen.

En stund senare har patienterna fått det omhändertagande de behöver för att kunna transporteras vidare. Tobbe är sjukvårdare vid Amfibieregementet och genomför utbildningen för andra gången och konstaterar att det är lärorika två veckor:  

– Utbildningen är bra! Det är ett stort fokus på materieltjänsten eftersom det är mycket nytt att lära sig. Tempot är bra och det är ett bra upplägg, det är en väldigt bra och proffsig utbildning. Det nyttigaste är att jobba ihop sig i gruppen. Det är också värdefullt att känna på att här har vi väldigt begränsade resurser och det är viktigt att hushålla med dem.