Medaljering efter insats i Irak

Under cirka sex månader har ett 70-tal soldater och officerare från Södra skånska regementet och Ledningsregementet varit på plats i Irak som en del av Sveriges militära bidrag i kampen mot Daesh.

Ett 70-tal soldater och officerare fick under fredagen medalj för deras sex månader långa insats i Irak. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten
Brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande arméchef, medaljerade soldater och officerare efter genomförd insats i Irak. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten

Under onsdagen var de tillbaka på svensk mark och på fredagen fick de ta emot medalj för sina insatser av brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande arméchef.

— Det har varit en ny och svår insats, i ett krigshärjat område där ni har gjort skillnad. Att få vara med här idag och uppmärksamma er insats är något jag gör med stor stolthet.

Sverige är ett av de 74 länder som ingår i den globala koalitionen mot Daesh. Koalitionen bildades under 2014 efter att Irak begärt stöd via FN. Det svenska militära bidraget ska hjälpa till med skydd och bevakning vid koalitionens baser samt utbildning av de irakiska försvarsstyrkorna. Uppgifterna för det svenska förbandet har varit varierande då det är den första svenska insatsen som är förlagd till Camp Taji som är en stor militärbas förlagd några mil utanför Bagdad. Där har det svenska förbandet hjälpt till att utbilda enheter från den irakiska armén i bland annat sjukvård.

Att Sverige tillsammans med andra länder stödjer den irakiska armén med utbildning och struktur är något som brigadgeneral Ståhlberg lyfte särskilt.

—  Ni har tillsammans med andra länder tränat och utbildat soldater och officerare från den irakiska armén. Ni har visat att vi står för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter, och med rätt kunskaper kan de på sikt själva kunna stå för sin långsiktiga säkerhet.

Chefen för det svenska förbandet, överstelöjtnant Ulf Ahl är oerhört stolt över vad förbandet har åstadkommit under deras insats.

— Jag vill rikta ett stort tack till alla anhöriga för ert ovärderliga stöd till förbandet.

Den svenska militära insatsen fortsätter men för det här förbandet väntar en efterlängtad och välförtjänt semester tillsammans med anhöriga.