Roslagsbataljonen en del av totalförsvarsdagen i Norrtälje

Söndagen den 13 maj arrangerade räddningstjänsten Norrtälje kommun tillsammans med ett stort antal partners totalförsvarsdagen. Det blev en dag för hela familjen där man fick testa utrustning, kliva in i fordon och gå ombord på olika typer av båtar. Besökarna fick även en inblick i hur samhället tillsammans höjer sin förmåga vid kris och hur man som invånare kan förbereda sig på bästa sätt.

Under dagen genomfördes paneldebatt ”Ett modernt totalförsvar” under ledning av Lars Lindberger, Kommunikationschef Norrtälje kommun. Övriga deltagare var Bjarne Bjurström Folk och Försvar, Magnus Wallin, Räddningschef Norrtälje kommun, och Ulf Berglund bataljonschef vid Roslagsbataljonen.   Foto: Anna Stepanova/Försvarsmakten
Magnus Wallin, Räddningschef Norrtälje kommun, har varit en drivande kraft i arbetet med totalförsvarsdagen. Foto: Anna Stepanova/Försvarsmakten
Lantmännens riksförbund är en viktig del av totalförsvaret. Under skogsbränder används till exempel böndernas gödselspridare för att bevattna brandgator. Foto: Anna Stepanova/Försvarsmakten
Ett bra exempel på samverkan är att Sjövärnskåren kan hjälpa räddningstjänsten att transportera fordon till öar i skärgården.   Foto: Anna Stepanova/Försvarsmakten
Under totalförsvarsdagen förevisade hemvärnet bland annat sambandstjänst. Foto: Anna Stepanova/Försvarsmakten

Totalförsvarsdagen är en del av arbetet med den  återupptagna totalförsvarsplaneringen  och ger, till exempel, frivilligorganisationer möjlighet att samverka och återrekrytera.

– Det är viktigt att vi som skall samarbeta får tillfälle att träffas. Vid nästa kris känner vi varandra som personer och organisationer, säger Magnus Wallin, räddningschef i Norrtälje, som har varit drivande för att få till totalförsvarsdagen och fortsätter:

– Jag är mycket nöjd med den stora uppslutningen under dagen och ser det som ett tecken på både ett ökat medvetande och försvarsvilja.

Kommunens räddningstjänst har ett uppdrag att utveckla totalförsvarsförmågan och fokuserar fram till 2020 främst på tre områden: öka kompetens och kunskap kring totalförsvarsfrågor hos både invånare och egen personal i kommunen, krigsplacera kommunens personal samt att utveckla säkerhetsskyddet.  

Under dagen förevisades livräddning från både båt och helikopter av flera olika organisationer. Många frivilligorganisationer passade även på att rekrytera nya medlemmar, exempelvis håller Svenska Lottakåren på att återuppstarta en lokal organisation i Norrtälje och söker nya medlemmar närområdet. Även Hemvärnet passade på att informera om möjligheterna som hemvärnssoldat.

Roslagsbataljonen var på plats i Societetsparken med soldater, ordonnansmotorcyklar, sjukvårdstält och bandvagn.

– Nästa gång tar vi nog med två bandvagnar och ökar på med maskeringsfärgen. Det var mycket populärt bland barnen att få sitta i bandvagnen, säger Ulf Berglund chef för Roslagsbataljonen.

– Det här varit ett mycket bra tillfälle för oss att samverka med andra organisationer inom totalförsvaret, men även ett bra sätt att rekrytera soldater till våra kompanier, säger Ulf Berglund.