Fokus på framtiden när Våreld 19 startar

Tolv förband och drygt 3 000 personer med stridsvagnar, stridsfordon, pansarterrängbilar, lastbilar, bandvagnar och helikoptrar. Framtidens chefer i fokus under första delen och det sammanhållna systemet av funktioner i fokus under andra delen. Våreld 19 är en av Försvarsmaktens större övningar under året och kommer starkt bidra till att öka arméns förmåga i fält.

Övning Våreld 19 genomförs 13 till 23 maj. Under Våreld samlas en stor del av arméns förband för att öva nationellt försvar. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

– Under första delen av övningen så kommer vi genomföra en stridsträningsövning. Det är våra elever på officersutbildningarna som får chansen att leda förband i fält. Vi skapar situationer för eleverna där de hamnar i tidspress och tvingas ta snabba beslut som vi följer upp och utvärderar, säger Bengt Alexandersson, chef för Skaraborgs regemente och övningsledare för Våreld.

Stridsträningsövningen övergår sedan i den andra delen av Våreld 19. Våreld är en årligen återkommande övning och de förband som deltar har olika funktioner och förmågor. Under den avslutande delen kommer de ingående funktionerna och olika typer av förband att agera tillsammans som en helhet, ett steg på vägen i utveckling av brigadförmåga.
– Vi brukar beskriva det som ett system av system, det vill säga ett större system som sätts samman av flera mindre delkomponenter som alla måste fungera för att helheten ska göra det, säger Bengt.

Våreld 19 kommer också fungera som en slutövning för en stor del av de värnpliktiga rekryter som utbildas på de ingående förbanden. Huvuddelen av dessa ryckte in förra sommaren och nu är de snart färdigutbildade.

– För vår del handlar det om att befästa de kompetenser som rekryterna ska ha för att kunna lösa sina uppgifter i kris eller krig. Övningen blir därigenom ett bevis på att vår utbildning fokuserar på rätt saker och vad vi behöver skruva lite på kommande utbildningar, säger Bengt.

Huvuddelen av verksamheten sker på och runt omkring övningsfält i Skövde och Karlsborg, men också på Råda utanför Lidköping, Remmene utanför Herrljunga och i Skillingaryd. Stridsmoment sker på övningsfälten och på civil mark är det mestadels förflyttningar och förläggningar. Det kommer vara trafik mellan de olika övningsområdena och även helikopter deltar.

– Tillsammans skapar vi de förband som levererar den effekt som efterfrågas. Vi i armén är en del i Försvarsmaktens förmåga och Våreld kommer bidra till att utveckla arméns förmåga i fält, avslutar Bengt.