”Säkerhetssituationen berör oss alla”

Olika aktörers ökade militära aggressiva agerande i vårt närområde, krisen i Ukraina, otydliga signaler från världens olika ledare. Kort sammanfattat, vi står inför ett allt mer försämrat och oförutsägbart omvärldsläge.

Viceamiral Andrew Lewis och marinchefen, konteramiral Jens Nykvist, hade mycket att diskutera under besöket. I bakgrunden ses korvett HMS Helsingborg som deltog i ubåtsjaktövningen. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Lewis fick självklart prova på att både åka och köra stridsbåt 90 under ledning av personal från andra amfibiebataljonen som också deltog i ubåtsjaktövningen. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Viceamiralen var mycket nyfiken och imponerad av den svenska marinens förmågor. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Visbykorvett, är ett mycket kvalificerat fartyg som har ett stort användningsområde. Med sin stealth (smyg), teknik väljer besättningen själva hur mycket de vill att fartyget ska synas. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Lewis följde övningen också från minröjningsfartyget HMS Vinga. Även här imponerades viceamiralen om den förmågebredd som marinens personal besitter. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Fartygschefen på HMS Vinga fick en vapensköld som tack efter det uppskattade besökte ombord på HMS Vinga. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Att bedriva ubåtsjakt i östersjön är extremt svårt med de förhållanden som råder. Varierande djup, trång skärgård, trafikerad av sjöfarten och en hel del annat. Deltagande enheter från både USA och Finland har mycket att lära av svenska marinen. Vi har mycket att lära av varandra. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Ingen nation kan ensamt möta en orolig utveckling vilket gör internationella militära samarbeten än mer viktiga. För Sveriges del är samarbetet med Finland prioriterat, men även samarbetet med USA får en allt större betydelse. Nyligen besökte viceamiral Andrew Lewis, chef för den nyligen återupprättade andra flottan (U.S. 2nd Fleet), Sverige för att bland annat diskutera samarbeten, den kommande multinationella övningen BALTOPS 19 och inte minst säkerhetsläget i Östersjön.

Närvaro skapar säkerhet

– Säkerhetsläget har förändrats vilket påverkar och berör oss alla. Globala aktörer såsom till exempel Kina och Ryssland, driver oss att operera på ett särskilt sätt. Samarbeten är viktiga för att utveckla interoperabilitet och tillsammans bidra till att skapa stabilitet och säkerhet. Sverige är för mig en mycket viktig och kompetent samarbetspartner där vi har ett ömsesidigt förhållningssätt till en gemensam utveckling, sa viceamiralen Lewis

Marinchefen konteramiral Jens Nykvist utryckte också vikten av samarbetet som både skapar närvaro i östersjön och möjligheten att öva med kvalificerade enheter som höjer den svenska marina förmågan, enskilt och tillsammans med andra.

– Genom samarbeten bygger vi en gemensam tröskeleffekt. Vår egen närvaro tillsammans med andra nationers kvalificerade fartyg bidrar till säkerhetsläget. Samarbetet medger också att vi på ett enkelt sätt kan få bra övningstillfällen då fartygsenheter med lätthet kan mötas ute till havs, sa konteramiral Nykvist.

Ingen av cheferna såg att en ökad militär närvaro av USA i östersjön skulle öka spänningen. Tvärtom såg de möjligheten att gemensamt och tillsammans med andra partnerländer säkra försörjningstryggheten då cirka 80 procent av all handel går sjövägen.

– Skulle en kris uppstå så är det alla nationers ansvar som besitter en marin förmåga i östersjöregionen att se till att sjöfarten fortsätter obehindrat. Att den överhuvudtaget skulle upphöra att fungera är inget alternativ. Styrkan i samarbetet är just att stödja varandra, sa de båda cheferna

Övning Baltic Operations, (BALTOPS19)

Andra flottan kommer i år att leda den 47:e upplagan av den multinationella övningen BALTOPS 19 där Sverige deltar med två Visbykorvetter, en ubåt samt logistikdelar. Förutom diskussioner om samarbetet och säkerhetsläget i östersjön, ville viceamiral Lewis skapa sig en bättre förståelse och kunskap om regionen då det är första gången han står som övningsansvarig för BALTOPS.

– Jag har under mitt besök mötts av stor professionalism, positiv personal och en genuin gästfrihet. För mig har det varit värdefullt att lära mig mer om regionen där svenska marinen har en unik lokal kunskap om östersjöns komplexa och utmanande miljö, avslutade viceamiralen Lewis