Förbandsutveckling i rätt riktning

I höstas lanserade utvecklingsenheten på Markstridsskolan (MSS) ett nytt koncept för sina förbandsutvecklingsdagar.
Nu har skolan träffat arméförbanden igen för att både ge feedback på höstens förslag­ och diskutera nya utmaningar.

Tummen upp från brigaderna. Från vänster Pär Gerhardsson, tjänsteförrättande chef för andra brigaden, och överste Mats Ludvig, chef tredje brigaden, tycker att Markstridsskolan är på väg åt rätt håll med förbandsutvecklingsdagarna. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten

Förbandsutvecklingsdagar är kortfattat Markstridsskolans instrument för att ta tempen på skolans samarbete med arméförbanden.

Är parterna till exempel överens om vilket håll man ska gå?

– Vi har samma riktning. Jag kanske har fokus på saker som jag tycker är viktigare utifrån brigadens perspektiv och MSS kanske har andra frågor som skolan driver hårdare eller i ett annat tidsperspektiv. Men riktningen och kontexten är rätt, säger överste Mats Ludvig, chef tredje brigaden, på plats tillsammans med kollegan Pär Gerhardsson, tjänsteförrättande chef för andra brigaden, som inte säger emot:

– Här diskuterar vi ämnen som man visserligen funderar på dagligen, men som man sällan har tid att diskutera. Den tiden får man här på Markstridsskolan.  Och jag tycker absolut att vi drar åt samma håll. Vi står ju alla inför samma, låt vara oftast angenäma, problem oavsett var vi kommer ifrån.

Återkommande

Det är Markstridsskolans utvecklingsförvaltare Henrik Nilsson som har arbetet fram det nya konceptet för förbandsutvecklingsdagarna. Premiären ägde rum i november förra året.

Det är Markstridsskolans utvecklingsförvaltare Henrik Nilsson som planerat förbandsutvecklingsdagarna. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten

– De här mötena ska återkomma kontinuerligt höst och tidig vår. Tanken är att vi vid ett tillfälle inhämtar förbandens behov och förslag till förändringar. Sedan, när förbanden åkt hem, gör vi en analys internt, säger Henrik Nilsson, och fortsätter:

– När vi träffar förbanden igen på våren, som vi har gjort den här veckan, så får de en redovisning om vad som har hänt med förslagen. Samtidigt som förbanden kanske har fått nya idéer. Det är så det är tänkt att fungera; som en ständigt pågående cykel med inhämtning, analys och återkoppling.

Plus då att programmet kompletteras med frågeställningar som Markstridsskolan vill ha svar på eller enighet kring. Under den gångna veckan diskuterades bland annat ledningsmetodik, ledningsstödssystem, publikationer, chefsutveckling och simulatorstrategier. Förslag och idéer som kom upp under mötet men som inte ryms inom MSS nuvarande uppdrag kan skolan välja att skicka vidare till högre chef för slutgiltig bedömning.

Stack ut

– Tack vare en pågående och bra dialog med arméstaben kunde vi ta ut rätt riktning redan från början. Varje gång jag frågar förbanden får jag svaret att det här är rätt forum och att det är rätt saker vi diskuterar och lyfter. Det finns saker att spetsa och förbättra på detaljnivå, men det finns idag inget annat forum som tar ett så brett grepp på förbandsutveckling som vi gör.

Var det något av förslagen ni fick i höstas som förbryllade er?

– Det fanns ett som stack ut bland mängden. Det handlade om 1000 DL, gammal telefontråd helt enkelt, som används för att koppla ihop och ringa mellan vagnar när man inte vill använda radio. Det var jätteviktigt att vi bevakade att den möjligheten fanns kvar i det nya ledningssystemet.

Gammal hederlig koppartråd framför fiberkabel alltså?

– Ja, och den frågan har vi nu lyft upp till FMV.

Vilket bevisar att taket är högt och ingen fråga för liten eller stor för att ställas under Markstridsskolans förbandsutvecklingsdagar.

Inte så länge svaret utvecklar arméns förmåga i fält.